Konto dyspozytora pozwala na logowanie do Mobilnego dyspozytora, Panelu Administracyjnego oraz Programu Dyspozytor. Dyspozytorom można dodać dodatkowe uprawnienia jeśli dodatkowo mają mieć możliwość zarządzania korporacją.

Każdy użytkownik systemu będący dyspozytorem musi posiadać własne konto dyspozytora i hasło.

👉 Dodawanie konta dyspozytora krok po kroku:

 1. W menu Panelu administracyjnego wejdź w zakładkę Dyspozytorzy > Dyspozytorzy, a następnie kliknij przycisk Dodaj dyspozytora znajdujący się nad tabelą z listą dyspozytorów (każdy dyspozytor musi posiadać własne konto w systemie).
 2. Wypełnij co najmniej pola:
  1. Użytkownik – wymyślona nazwa użytkownika, którą będzie oznaczony w systemie dyspozytor. Nazwy tej używa się do logowania w Panelu administracyjnym, Programie Dyspozytor oraz w Mobilnym Dyspozytorze.
  2. Imię – imię dyspozytora, który będzie używał konta dyspozytora.
  3. Nazwisko – nazwisko dyspozytora, który będzie używał konta dyspozytora.
  4. Hasło – wymyślone hasło, które musi zawierać co najmniej 8 znaków (w tym małe i wielkie litery oraz cyfry). Hasła tego wraz z nazwą użytkownika używa się do logowania w Panelu administracyjnym, Programie Dyspozytor oraz w Mobilnym Dyspozytorze.
  5. Pozostałe pola możesz pominąć.
 3. Upewnij się, że pole Aktywny jest zaznaczone.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz [F1].
 5. W ten sposób utworzyłeś konto dyspozytora, które służy do obsługi zleceń.
 6. Przekaż nazwę użytkownika i hasło konta dyspozytora swojemu pracownikowi, aby mógł zalogować się do Programu Dyspozytor, Mobilnego dyspozytora oraz Panelu Administracyjnego (z nadanymi uprawnieniami).

W przypadku, gdy chciałbyś utworzyć konto dyspozytora pozwalające na zarządzanie całą korporacją w systemie (np. dla wspólnika), wystarczy, że przed zapisem (lub podczas edycji danych konta) zaznaczysz wszystkie pola w sekcji Uprawnienia (pomiń Pozwalaj na logowanie wyłącznie z uprawnionych IP).

Czy było pomocne?

1 / 0