Jeśli dla danego klienta realizowane były wcześniej zlecenia to adresy pod, które przyjeżdżały taksówki automatycznie przypisywane były do numeru telefonu klienta. Poniżej przykład:

Jeśli ilość zleceń realizowanych dla danego klienta jest większa od dziesięciu ostatnie adresy pokazywane są na dużej liście:

W celu usunięcia dowolnego adresu z listy należy go zaznaczyć, po czym wcisnąć przycisk Delete z klawiatury komputera. Pojawi się komunikat, który potwierdzamy klikając przycisk Tak.

Czy było pomocne?

0 / 0