Przycisk: Giełda

Pod przyciskiem Giełda znajdują się zlecenia, które nie zostały jeszcze przypisane do konkretnego taxi. Jeżeli użytkownik jest w stanie Wolny, może zgłosić się do wybranego zlecenia z listy poprzez naciśnięcie jego opisu i potwierdzenie chęci zgłoszenia.

Na giełdzie pokazywane są wszystkie zlecenia, niezależnie od możliwości zgłoszenia się do nich. Zlecenia wyszarzone oraz napisane mniejszą czcionką nie są dostępne dla taksówki ze względu na nie spełnianie kryteriów zlecenia. Na przykład brak określonej cechy przypisanej do taxi nie pozwoli na zgłoszenie do zlecenia wymagającego tej cechy.

Po potwierdzeniu pojawi się standardowe pytanie o przyjęcie nowego zlecenia, gdzie należy je przyjąć. Po przyjęciu nastąpi przeniesienie na ekran realizowanego zlecenia. Dopiero teraz zlecenie należy uznać za przyjęte i można rozpocząć jego realizację.

Na samej górze po prawej stronie znajduje się przycisk za pomocą którego można odświeżyć aktualne dostępne zlecenia

To czy pokazują się zlecenia na giełdzie i w jakiej maksymalnej ilości, konfiguruje się opcją w Panelu Administracyjnym.

Przycisk: Zlecenia

Przycisk pobiera listę zleceń, które były ostatnio realizowane w systemie.

W zależności od ustawień konfiguracji w panelu administracyjnym ukazane są tutaj informacje o zleceniach już zakończonych (klient został odebrany) lub o wszystkich zleceniach (również tych niezakończonych).

Przycisk: Strefy (długie naciśnięcie)

Od wersji 23.48.00 dostępny jest nowy widok taxi w strefach oraz pozycji taxi na mapie. Widok ten stanie się domyślnym w kolejnych wersjach Aplikacji Kierowcy.

Przycisk: Strefy

Pod przyciskiem Strefy możemy sprawdzić gdzie taksówki znajdują się w danym momencie. Istnieją dwie możliwości wyświetlania stref, zależnie od konfiguracji systemu.

Domyślnie system wyświetla wszystkie strefy z podaną ilością taxi w stanie wolnym i dojazdem w strefie / całkowita ilość taxi w strefie (gdy włączone opcją konfiguracyjną). Dostępny jest też przycisk Odśwież.

Od wersji 21.40.05 strefy mogą być wyświetlane w 3 kolorach:

  • Zielony – w strefie znajdują się taxi w stanie wolny.
  • Niebieski – w strefie znajdują się taxi w stanie dojazdem bez taxi wolnych.
  • Czerwony – w strefie nie ma ani taxi wolnych ani taxi dojazdem

Kolejka taxi w strefie

Po naciśnięciu strefy przechodzimy do informacji o kolejce taxi w strefie.

Kolory odpowiadają odpowiednim stanom taksówek znajdujących się w kolejce. Taxi pierwsze w kolejce znajduje się z lewej strony listy. Pod listą taxi w kolejce, zależnie od konfiguracji systemu, znajdować może się lista pozostałych taxi znajdujących się w strefie, ale nie będących w kolejce.

Gdy przed numerem taxi znajduje się specjalny znak <, oznacza to, że dana taksówka ma dyżur. Zależnie od ustawień systemu, taxi będące na dyżurze, mogą być preferowane przy wyborze do zlecenia lub otrzymywać zlecenia według kolejki.

Aby wyjść z podglądu stref i kolejek taxi używamy systemowego przycisku cofnij (strzałka lub trójkącik na dole ekranu lub na obudowie telefonu).

Na samej górze po prawej stronie oprócz przycisku Odśwież, znajduje się również przycisk Kolega (ikona taksówki). Za pomocą którego można sprawdzić lokalizację wybranej taksówki.

Grupy stref

Gdy w systemie mamy ustawione grupy stref, możemy opcją konfiguracyjna ustawić tak aby po naciśnięciu przycisku Strefy pokazywały się najpierw grupy stref, a następnie po naciśnięciu grupy stref lista stref zawartych w grupie stref.

Pogrupowane w grupy stref zawierają informacje (np. grupy stref zawierają strefy z podziałem na dzielnice) o ilościach taxi w kolejkach w grupach. Po naciśnięciu grupy stref przechodzimy do informacji o strefach w grupie.

Przycisk: Terminowe

Pod Terminowe znajduje się lista zleceń terminowych, które są przygotowane na najbliższy czas. To kiedy zlecenie terminowe pojawia się na liście sterowane jest opcją konfiguracyjną w panelu administracyjnym (np. pokazywane są zlecenia terminowe na godzinę do przodu).

Istnieje możliwość sterowania ilością wyświetlonych informacji o zleceniu poprzez opcje konfiguracyjne w Panelu Administracyjnym. Od samej daty i godziny po pełny adres zlecenia.

Przycisk: Kolega

Przycisk służy do sprawdzenia stanu i lokalizacji wybranej taksówki. W tym celu należy wpisać numer taksówki i wcisnąć przycisk OK. Ukaże się wtedy ekran podobny do ekranu info z informacją o koledze.

To czy kierowca zobaczy numer telefonu kolegi sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym.

Dostępna w Panelu Administracyjnym opcja konfiguracyjna pozwala na całkowite wyłączenie możliwości pytania o kolegę.

Przycisk: Własne

Wyświetla listę ostatnich zleceń, które zostały zrealizowane przez kierowcę. Ilość zleceń dostępnych do podglądu jest zależna od ustawień opcji konfiguracyjnej w Panelu Administracyjnym.

Czy było pomocne?

1 / 0