Przycisk: Centrala

Przycisk Centrala służy do wysłania zgłoszenia do centrali w celu nawiązania kontaktu. Dyspozytornia powinna wtedy oddzwonić do taksówkarza.

W korporacjach czasami ten przycisk jest wykorzystywany w innym, indywidualnie ustalonym celu. Na przykład jako zgłoszenie potencjalnego zagrożenia dla taksówkarza.

Przycisk: Dyżury

Po naciśnięciu pojawi, się ekran z listą dyżurów wszystkich taxi.

Przycisk może być pomocny taksówkarzom w samodzielnym znalezieniu swojego zastępstwa na dyżur.

Przycisk: Kupon

Przycisk Kupon pozwala na przesłanie kuponu do klienta. Kupon można być wysłany, gdy terminal jest powiązany ze zleceniem czyli, gdy jest w obsłudze operatorskiej lub w kursem ze zleceniem z centrali. Kupon wysyłany jest w wiadomości SMS na numer telefonu klienta podany w zleceniu. Treść kuponu jest konfigurowalna opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym.

Przycisk: Info

Pod przyciskiem Info dostępne są komunikaty przesyłane przez korporację taxi. Wiadomość o tym, że znajdują się nowe informacje pokazywane są również przy logowaniu kierowcy do aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji związanych z danym komunikatem z listy należy dotknąć jego tytuł.

Przycisk: Ceny

Przycisk Ceny służy do wyświetlenia informacji o kursach ze stałymi cenami, ustanowionymi według polityki korporacji.

Ceny te ustawiane są w Panelu Administracyjnym CenyCeny kursów.

Przycisk: Regulamin

Zawarte pod przyciskiem Regulamin informacje są opcjonalne dla każdej korporacji taxi. Zazwyczaj dotyczą spraw organizacyjnych związanych z kierowcami np. regulaminu współpracy z korporacją taxi.

Treść regulaminu zmieniamy w Panelu Administracyjnym TaxiRegulamin.

Czy było pomocne?

0 / 1