W celu zmiany ekranu należy wykonać płynne ruchy palcem po ekranie w prawo (aby przejść do poprzedniego ekranu), bądź w lewo (by przejść do następnej strony). Taki ruch jak przy przeglądaniu/przewijaniu zdjęć w innych aplikacjach. Można również naciskać nazwy ekranów w górnej części aplikacji nad przyciskami.

Przycisk: Wolna

Naciskając przycisk Wolna taksówka oznacza się jako gotowa do przyjmowania zleceń i jednocześnie dodawana jest na końcu kolejki w strefie w oczekiwaniu na kurs.

Stan ten zakłada stacjonarność taksówki, taxi nie planuje dalszego przemieszczania się po mieście.

Przycisk: Dojazd

Przycisk służy do poinformowania dyspozytorki o zmianie strefy, do której zmierza taksówka. Do czasu opuszczenia aktualnej strefy taxi zachowuje swoją pozycję w kolejce. Podczas zmiany strefy (przemieszczenia się do innej strefy), taksówka zostaje dodana do kolejki w każdej strefie, przez którą przejeżdża i zachowuje swoje miejsce w kolejce do momentu jej opuszczenia.

Po naciśnięciu Dojazd zostaniemy poproszeni o podanie strefy, do której zmierzamy. Pytanie to można wyłączyć opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym.

Przycisk: Zajęta

Przycisku Zajęta używamy, aby przejść w stan, w którym taksówkarz nie chce dostawać zleceń z centrali.

Stan Zajęta jest to stan w jakim znajduje się taxi zaraz po zalogowaniu do systemu. Aby otrzymywać zlecenia, taxi musi przejść w stan Wolna lub Dojazd.

Nie należy używać tego stanu do przejazdu z klientem. Gdy mamy klienta w samochodzie zawsze oznaczamy się Kursem

Przycisk: Kurs

Kurs należy wybrać kiedy do taksówki wsiadł klient i podał adres docelowy (np. tzw. kurs ze słupka).

Po naciśnięciu Kurs pojawia się ekran z zapytaniem o strefę, do której taksówka wiezie klienta (jeśli opcja ta jest włączona w systemie). Następnie pytani jesteśmy o szacowany czas dojazdu (ekran ten pojawi się tylko wtedy, gdy opcja jest włączona w systemie). Kiedy nie wiemy ile zajmie dotarcie do punktu docelowego należy pozostawić to pole puste. System w takim przypadku sam wyliczy czas potrzebny na dojazd.

Gdy jeździmy z klientem i załatwiamy sprawy w różnych punktach czekając na klienta, możemy podać strefę docelową oraz przewidywany czas do zakończenia całego przejazdu.

Informacja o czasie dojazdu jest istotna dla dyspozytorki oraz może być wykorzystywana przez system, ponieważ w momencie kiedy nie ma wolnych taksówek możliwe jest oszacowanie czasu zwolnienia odpowiedniej taxi. System może być również skonfigurowany tak, aby wysyłał zlecenia do taxi w stanie Kurs w celu szybszej obsługi klienta.

W przypadku kiedy taksówkarz wie, że dojedzie na miejsce wcześniej lub później, należy przejść do ekranu stanu i wybrać przycisk KURS oraz podać ponownie strefę i szacowany czas zakończenia kursu.

Przydzielenie zlecenia (długie przytrzymanie przycisku)

Dostępne od wersji 21.42.00.

Długie przytrzymanie przycisku spowoduje przydzielenie zlecenia kierowcy. Pozwala to na rejestrowanie zleceń ze słupka (np. dla bezgotówek, lub promocyjnych) i wykorzystanie szacowania ceny dostępnego w zleceniu.

Przycisk: Koniec

Przycisk Koniec służy do zakończenia pracy terminala i wylogowanie z systemu.

Po zakończeniu pracy w zależności od ustawienia opcji w Panelu Administracyjnym, może pojawić się informacja o następnym dyżurze taksówkarza. Po naciśnięciu Przeczytałem, aplikacja zostanie zamknięta.

Przycisk: Przerwa

Przycisk Przerwa pozwala na bycie pominiętym przy wyborze do zlecenia, a jednocześnie zachowanie pozycji w kolejce strefy.

Stan ten określa krótkie wyjście kierowcy z samochodu w celu tankowania, zrobienia zakupów itp. Przyciśnięcie tej ikonki nie powoduje utraty kolejki, lecz w tym momencie dyspozytorka nie może nam wysłać zlecenia.

W panelu administracyjnym istnieje opcja konfiguracyjna dająca możliwość określenia maksymalnego czasu trwania przerwy oraz tego po upływie jakiego czasu możliwe jest wzięcie kolejnej przerwy.

Czy było pomocne?

7 / 0