Eksport CSV

W Panelu Administracyjnym możliwe jest wyeksportowanie danych do plików CSV. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia i dany widok pozwala na eksport pojawi się odpowiedni przycisk Eksportuj do CSV.

Pliki CSV można otworzyć w dowolnym programie tekstowym (np. Notatnik) gdzie w każdym wierszu zobaczymy oddzielone średnikami kolumny lub w programie arkusza kalkulacyjnego (np. Excel, LibreCalc) gdzie zostaną one wyświetlone w formie tabeli, co pozwoli na ich dostosowanie do wydruku lub zastosowania formuł do wykonania obliczeń.

Eksport złożony (wiele plików na raz i kompresja)

W Panelu Administracyjnym możliwe jest wyeksportowanie danych do plików ZIP lub GZ. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia i dany widok pozwala na eksport pojawi się odpowiedni przycisk Eksportuj. Zlecone zadanie eksportu zostanie wykonane przez system w tle. Po zakończeniu eksportu gotowy do pobrania plik będzie znajdował się w zakładce System -> Eksporty PLik zostanie automatycznie usunięty po 14 dniach.

Eksport tego typu jest dostępny od wersji 24.54.00, aby umożliwić eksport wielu plików na raz dla rejestrów weryfikacji okresowej oraz przedsiębiorców/kierowców. Pozwala to na eksport danych wraz ze skanami/zdjęciami. Dodatkowo plik z danymi CSV kompresowany jest metodą GZ co znacznie zmniejsza jego rozmiar i pozwala na szybsze pobranie danych na lokalny komputer jak i wydajniejsze archiwizowanie eksportu.

Rozpakowywanie plików ZIP i GZ

Pliki ZIP i GZ mogą być rozpakowane poprzez darmowe oprogramowanie 7-Zip lub bezpośrednio w systemie Windows (ZIP od wersji 7, GZ od wersji 11).

Program 7-Zip

Darmowy program 7-Zip (licencja 7-Zip) można pobrać ze strony https://www.7-zip.org/

Po zainstalowaniu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik archiwum (ZIP lub GZ) i wybrać opcję jego rozpakowania.

Czy było pomocne?

3 / 0