Ewidencja przedsiębiorców zgodna z ustawa „Lex Uber” znajduje się w zakładce Raporty > Ewidencja przedsiębiorców (Lex Uber). W zakładce tej możemy sprawdzić tworzoną ewidencję przedsiębiorców, wymaganą ustawą o transporcie drogowym po zmianach na 2020 rok (tzw. Lex Uber).

Ewidencja przedsiębiorców generowana jest automatycznie na podstawie podanych w systemie danych.

Aby Ewidencja przedsiębiorców zawierała wszystkie dane wymagane przez Lex Uber, należy uzupełnić niżej wymienione pola w Panelu Administracyjnym w zakładce Taxi > Taxi:

  • NIP – numer NIP przedsiębiorcy, na którego wystawiona została licencja taxi na ten konkretny samochód.

Pełne dane przedsiębiorcy, którego NIP podamy w taxi należy dodać również w zakładce Taxi > Firma.

Dane przedsiębiorcy można pobrać automatycznie z GUS. Wystarczy w tym celu na liście taxi kliknąć numer NIP. Gdy firma nie istnieje w systemie, otworzy, się strona pozwalająca na automatyczne dodanie do systemu firmy po numerze NIP.

Archiwizacja ewidencji

Dyspozytorzy posiadający prawa do eksportu, mogą ewidencję wyeksportować do pliku CSV i następnie przetwarzać ją niezależnie od systemu w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel lub Libre Office Calc).

Zalecamy eksport danych z ewidencji przedsiębiorców przynajmniej raz w miesiącu i przechowywanie go w celach archiwizacyjnych przez czas wymagany ustawą.

Czy było pomocne?

1 / 0