Dyspozytor istnieje w dwóch wersjach:

 • FullHD – Duże czcionki zalecana do pracy na ekranach Full HD lub większych (1920×1080 pikseli).
 • HDReady – Małe czcionki zalecana do pracy na małych ekranach: laptopy/netbooki/tablety (większe od 1024×768 pikseli).

Dyspozytora pobieramy z Panelu administracyjnego z zakładki System > Pobieranie dyspozytora.

Należy pamiętać o zainstalowaniu wszystkich aktualizacji dostępnych dla systemu Windows jaki i dla przeglądarki Internet Explorer. Brak aktualizacji przeglądarki Internet Explorer może powodować problemy z wyświetlaniem mapy.

👉 Instalacja Programu Dyspozytor krok po kroku:

 1. W menu Panelu Administracyjnego wejdź w zakładkę System > Pobieranie dyspozytora.
 2. Pobierz najnowszą wersje instalatora i uruchom, w celu rozpoczęcia instalacji.
  1. ❗ Jeśli pojawi się komunikat „Nie można zweryfikować wydawcy. Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie?” Należy kliknąć przycisk Uruchom. Instalator zapyta „Czy na pewno chcesz zezwolić?” Wybrać przycisk Uruchom.
 3. Wyświetli się kreator instalacji oprogramowania KOMBO Dyspozytor. Należy przejść dalej poprzez kliknięcie przycisku Dalej.
 4. Gdy pojawi się okno z informacjami na temat zmian w programie, kliknij przycisk Dalej.
 5. Aby zainstalować oprogramowanie w domyślnej lokalizacji, kliknij przycisk Dalej.
  1. ❗ Aby utworzyć skrót programu na pulpicie, zaznacz opcję przed kliknięciem przycisku Dalej.
 6. Poczekaj na zakończenie instalacji.
  1. ❗ Aby uruchomić program bezpośrednio po zakończeniu instalacji, zaznacz opcję widoczną na ekranie.
 7. Zakończ instalację naciskając przycisk Zakończ.

Pierwsza konfiguracja

👉 Pierwsza konfiguracja Programu Dyspozytor krok po kroku:

 1. Uruchom Program Dyspozytor po raz pierwszy po wykonaniu instalacji.
 2. Gdy pojawi się ekran pierwszej konfiguracji wypełnij pola:
  • Kod korporacji.
   1. ❓ Kod korporacji taxi znajdziesz w Panelu Administracyjnym w zakładce System ‣ Pobieranie dyspozytora.
  • Numer telefonu – numer wewnętrzny telefonu VoIP przypisanego do stanowiska.
   1. ❓ Telefony wewnętrzne dostępne są w Panelu administracyjnym System ‣ Telefon VoIP. Każde stanowisko musi mieć własny unikalny telefon wewnętrzny (np. 101, 102, 103, itd.) lub należy pozostawić to pole puste, gdy nie mamy skonfigurowanego wewnętrznego telefonu VoIP.
  • Typ stanowiska:
   • Zawsze dzwoni – telefon po zalogowaniu do systemu będzie dzwonił zawsze. W przypadku kilku Dyspozytorów pracujących jednocześnie telefony będą dzwoniły na przemian.
   • Dzwoni gdy centrala zajęta – telefon będzie dzwonił tylko w momencie, gdy wszystkie stanowiska oznaczone Zawsze dzwoni będą zajęte/w trakcie rozmowy i zajdzie potrzeba obsłużenia kolejnego klienta.
   • Nigdy nie dzwoni – jeżeli program ma być uruchomiony w innym celu, niż przyjmowanie zleceń np. w celu kontroli pracy dyspozytorek.

Dyspozytorka może być jednocześnie zalogowana swoimi indywidualnymi danymi logowania (użytkownikiem i hasłem) tylko na jednym stanowisku (jednym uruchomionym Programie Dyspozytor). Jeżeli dyspozytorka planuje zmianę stanowiska powinna się wcześniej wylogować z poprzedniego stanowiska (zamknąć program).

Informacje dodatkowe

Instalacja Frameworka .NET

Czasem w celu uruchomienia aplikacji, system może potrzebować zainstalowania dodatkowej funkcji .NET Framework 3.5. W celu pobrania i zainstalowania należy wybrać pozycję zaznaczoną na obrazku poniżej:

Następnie rozpocznie się pobieranie wymaganych plików:

Po pobraniu wszystkich składników, rozpocznie się instalowanie:

Następnie pojawi się okienko o pomyślnym zainstalowaniu funkcji:

Lub pobrać bibliotekę ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=21 i zainstalować zgodnie z instrukcjami.

Wyłączanie oszczędzania energii karty sieciowej

Aby zapobiec nieprzewidywalnym przerwom w dostępie do sieci internet należy wyłączyć funkcję oszczędzania energii karty sieciowej. Należy przejść do panelu sterowania z paska systemowego.

W tym celu należy wcisnąć przycisk menu start:

Aby wyszukać opcję panelu sterowania, należy rozpocząć wypisywanie żądanej frazy „panel sterowania”, następnie wybrać dopasowaną aplikację:

Następnie wybrać opcję „System”:

Następnie przejść do zakładki „Menadżer urządzeń”:

Rozwinąć kartę „Karty sieciowe”:

Wybrać interesującą nas kartę, po czym prawym przyciskiem myszy wejść w jej właściwości:

Przejść do opcji „Zarządzenie energią”:

Jeśli opcja „Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenie w celu oszczędzania energii” jest zaznaczona, należy odznaczyć ją i potwierdzić zmiany przyciskiem „OK”:

Operacja ta zapobiegnie przed wyłączaniem karty sieciowej z powodu oszczędzania energii.

Komunikaty o błędach w trakcie wysyłki zleceń

W celu prawidłowego funkcjonowania dyspozytora zalecamy wyłączenie efektów pulpitu systemu Windows.

W tym celu należy wcisnąć przycisk menu start:

W celu wyszukania opcji panelu sterowania, należy rozpocząć wypisywanie żądanej frazy „panel sterowania”, następnie wybrać dopasowaną aplikację:

Następnie w ustawieniach komputera należy wybrać pozycję „System”:

W lewym bocznym ekranie ustawień należy wybrać „Zaawansowane ustawienia systemu”:

W kolejnym kroku wybrać zakładkę ustawień „Zaawansowane” i wybrać przycisk „Ustawienia” z pozycji wydajności komputera:

Pozostaje zaznaczyć opcję: „Dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności” i wcisnąć przycisk „OK”:

Deinstalacja dyspozytora

Jeżeli nastąpi konieczność odinstalowania programu np. w celu zmiany danych ustawień konfiguracyjnych, należy przejść do ścieżki w której został zainstalowany program i wybrać plik „unins000”:

Innym sposobem na odinstalowanie aplikacji jest użycie ustawień systemu zarządzającymi poszczególnymi aplikacjami i funkcjami. W tym celu należy nacisnąć przycisk startu Windowsa i wybrać pozycję „Ustawienia”:

W kolejnym kroku należy wybrać „System”, opcja zaznaczona na obrazku poniżej:

W ustawieniach systemu należy wybrać pozycję „Aplikacje i funkcje”:

Z listy zainstalowanych aplikacji i funkcji należy odszukać aplikację, którą użytkownik ma zamiar odinstalować. Należy wybrać daną aplikację i wcisnąć przycisk „Odinstaluj”:

Pojawi się komunikat o pewności chęci usunięcia programu wraz z jego wszystkimi składnikami. Należy nacisnąć przycisk „Tak”:

Następnie pojawi się okienko wraz ze stanem deinstalacji aplikacji:

Kolejnym okienkiem jest informacja o tym, że program został pomyślnie usunięty z komputera.

Czy było pomocne?

0 / 0