Mapa OpenStreetMap jest to mapa zarządzana przez społeczność. Mapa ta jest udostępniana na licencji pozwalającej na jej wykorzystanie do dowolnych celów (http://openstreetmap.org/copyright). Udostępniane dane są wykorzystywane przez specjalne serwery mapowe KOMBOTECH, które udostępniają odpowiednie usługi mapy (geolokalizacji, nawigacji oraz kafelków podkładu mapy) serwerom KOMBO System Taxi konkretnych korporacji. Działanie mapy oraz zakres udostępnianych danych można obejrzeć na http://www.openstreetmap.org.

Wszelkie uwagi do danych mapy (np. poprawki błędnego wyznaczania adresów, narysowanych dróg, granic administracyjnych) prosimy zgłaszać, zgodnie z opisem poniżej.

O tym jak edytować dane mapy OpenStreetMap można dowiedzieć się z:

Zgłaszanie błędów na mapie

Nieprawidłowości na mapie można zgłaszać wchodząc na adres http://www.openstreetmap.org

Służy do tego ikonka zaznaczona na czerwono, która znajduje się z prawej strony witryny internetowej.

Należy powiększyć mapę w celu zaznaczenia miejsca, w którym znajduje się błąd. Powstały punkt możemy dowolnie przemieszczać za pomocą lewego przycisku myszy.

Następnym krokiem jest dodanie notatki, która powinna zawierać opis zaistniałego problemu. Notatkę należy zatwierdzić klikając w przycisk „Dodaj uwagę”.

Ostatnim krokiem jest zapisanie numeru uwagi i przekazanie drogą mailową na adres: osm@system-taxi.pl. W e-mailu prosimy podać również przybliżoną lokalizację miejsca uwagi oraz jej treść.

Sposoby umieszczania notatek na mapie

  1. Jeśli ulica pokazuje się na mapie w błędnej lokalizacji należy wyszukać miejsce, w którym powinna się znajdować i stworzyć w nim notatkę. Jeśli ulica znajduje się już w prawidłowym miejscu a nadal jest nie znajdowana przez system należy przesłać numer ID zlecenia, w którym wystąpił błąd w jej wyznaczeniu.
  2. W przypadku kiedy ulica jest zbyt długa, uwagę należy wstawić w miejscu gdzie ulica powinna się zakończyć.
  3. Jeżeli ulica jest za krótka, uwagę należy dodać w prawidłowym miejscu zakończenia danej ulicy.
  4. Brak ulicy na mapie można zaznaczyć w miejscu gdzie powinna się znajdować brakująca ulica (osobno początek i koniec).
  5. Wszelkie adresy/numerację budynków należy oznaczyć dokładnie w miejscu, w którym powinny się znajdować.
  6. W przypadku granic miejscowości prosimy o zaznaczenie miejsc na jakie należy przesunąć granicę. Np. tam gdzie występuje znak drogowy z informacją o wyjechaniu z miejscowości.

Każdą przygotowaną w ten sposób notatkę prosimy przesłać pod adres osm@system-taxi.pl w treści maila wpisując numer uwagi, treść uwagi oraz jej przybliżoną lokalizację (najbliższa ulica, skrzyżowanie ulicy A i B lub bardziej szczegółowy opis jeśli miejsce znajduje się w większej odległości).

Aktualizacja mapy w systemie

System pracuje na danych mapowych pobieranych cyklicznie z projektu OpenStreetMap. Mapy aktualizowane są zazwyczaj w ciągu kilku tygodni od momentu poprawienia zgłoszonych notatek.

W przypadku, gdy w danym mieście wykonają Państwo samodzielnie zmiany lub niezbędne zmiany zostaną naniesione przez lokalną społeczność OpenStreetMap (np. zamknięcia dróg podczas remontów, lub zmiany nazw ulic), prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą mailową i postaramy się wykonać aktualizację w trybie przyspieszonym.

Czy było pomocne?

2 / 0