Najprostsza metodą na obsługę wysyłki SMS w systemie jest użycie konta API na platformie operatora wysyłki SMS. Korporacja zakłada konto (prepaid przez internet lub w ramach własnej umowy postpaid z operatorem) oraz przesyła do nas dane dostępowe konta API pozwalające na wysyłkę SMS poprzez sieć Internet. My konfigurujemy usługę w ramach modułu wysyłki i system od tego momentu może automatycznie wysyłać SMSy.

Lista aktualnie obsługiwanych przez system operatorów dostępna jest na stronie wymagań technicznych.

W systemie można skonfigurować wielu operatorów na raz (w tym jednocześnie wiele SMSBotów). W takim przypadku system wyśle SMS zgodnie z ustalonymi priorytetami. Na przykład preferowana jest wysyłka SMSBotami, a gdy one są zajęte dopiero wysyłka jest realizowana poprzez operatora SMS API.

Istnieje możliwość dodania do systemu modułu wysyłki SMS dowolnego operatora SMS pozwalającego na integrację poprzez API. Jeśli posiadasz już umowę z operatorem, który nie jest wymieniony na liście, skontaktuj się z nami przesyłając dokumentację techniczną API, a my określimy możliwości dodania jego obsługi do systemu.

Przed wybraniem operatora oraz rodzaju wiadomości SMS prosimy o upewnienie się, iż wybrana usługa jest odpowiednią do wysyłki SMS do powiadomień. Większość bardzo tanich wysyłek SMS (Standard, ECO itp.) przeznaczona jest do masowej wysyłki bez gwarancji dostarczenia SMSa w ciągu odpowiednio krótkiego czasu. Do wysyłki SMS z gwarancją szybkiego dostarczenia może okazać się niezbędne wykorzystanie SMS z własnym polem nadawcy (PRO, Premium) lub specjalnie do tego celu przeznaczonej oferty. Jest to ważne szczególnie przy wysyłce SMS powiadamiającej o wysłaniu i podjechaniu taksówki, aby pasażerowie dostawali SMS przed wejściem do taksówki.

Czy było pomocne?

2 / 0

fhEY ERsP DJ P