1. Należy sprawdzić czy komputer jest w stanie skorzystać z Internetu, na przykład wchodząc na jedną ze stron:
  2. Należy sprawdzić czy można połączyć się z Panelem Administracyjnym. Jeżeli łączność może zostać nawiązana oznacza to, że należy sprawdzić firewall i odblokować wszystkie do komunikacji przez Program Dyspozytor..
  3. Gdy powyższe działania nie rozwiążą problemu, prosimy o kontakt.

Czy było pomocne?

0 / 0

Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *


Xph QOoH Q gBl sc yTGgbR FSO gT