W celu zapewnienia wydajnej pracy w systemie można zależnie od potrzeb korporacji i oczekiwań klientów ustawić na jakiej zasadzie mają być kierowane taksówki do zleceń.

Konfiguracji można dokonać samodzielnie, bądź skontaktować się z nami

Kolejka strefy

Każda taxi przechodząca w stan pozwalający na odbieranie zleceń (wolna, dojazdem) lub przerwy, automatycznie dodawana jest na końcu kolejki w strefie, w której aktualnie się znajduje według pozycji GPS. Oznacza to, że taxi, które rozpocznie pracę wcześniej, ma wyższą pozycję w kolejce i szybciej otrzyma zlecenie, gdy do zlecenia wybierane będą taxi na podstawie kolejki strefy.

Wybór taksówki z kolejki strefy a potem najbliższej taxi

Kierowanie taksówki do klienta najpierw z kolejki ze strefy, w której znajduje się klient, a następnie, przy braku taksówki w kolejce strefy, wybór najbliższej taksówki z pozostałych stref, pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy oczekiwaniami taksówkarzy i klientów. Rozwiązanie to zapewnia, iż zlecenia trafią częściej do taxi dłużej czekających na zlecenie, jak i zapewni klientowi, krótki czas oczekiwania, gdy brakuje taxi w obrębie strefy.

Jest to domyślnie ustawiony sposób wyboru taxi zaraz po uruchomieniu systemu.

Przy takim ustawieniu systemu wskazane jest rysowanie stref o takiej wielkości, aby taxi z każdego punktu w strefie było w stanie dotrzeć do klienta w krótkim czasie.

Aby ustawić system w podany sposób należy zmienić następujące opcje konfiguracyjne w panelu administracyjnym w SystemKonfiguracja:

 1. Zlecenie: Algorytm: Ignorowanie stref przy wyznaczaniu taxi
  1. ustaw na 0 czyli bierz pod uwagę strefy
 2. Zlecenie: Algorytm: Wybór taxi do zlecenia gdy strefy ignorowane lub brak w nich taxi
  1. ustaw na 3 czyli najbliższa z wykrywaniem skupisk taxi
 3. Zlecenie: Strefy pomocnicze
  1. ustaw na 0 czyli nie używaj stref pomocniczych
 4. Strefy miejskie: Maksymalna odległość kursu normalnego [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta w strefie miejskiej
 5. Strefy miejskie: Maksymalna odległość kursu z dłuższym dojazdem [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta dla taxi realizujących dłuższe dojazdy w strefie miejskiej
 6. Strefy pozamiejskie: Maksymalna odległość kursu normalnego [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta w strefie pozamiejskiej
 7. Strefy pozamiejskie: Maksymalna odległość kursu z dłuższym dojazdem [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta dla taxi realizujących dłuższe dojazdy w strefie pozamiejskiej

Wybór zawsze najbliższej taxi

Kierowanie najbliższej taksówki do klienta pozwala na spełnienie oczekiwań klientów co do szybkości obsługi jaki i minimalizację kosztów dojazdu taksówek (koszt przejazdu po odbiór klienta bez włączonego taksometru).

Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane dla korporacji posiadających własne samochody (ponoszących samodzielnie koszty eksploatacji) oraz pracowników, którym wypłacana jest pensja niezależnie od ilości wykonanych zleceń. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przekłada się jednocześnie na oszczędności.

Przy takim ustawieniu systemu, strefy mogą być nadal używane w systemie do celów informacyjnych.

Aby ustawić system w podany sposób należy zmienić następujące opcje konfiguracyjne w panelu administracyjnym w System > Konfiguracja:

 1. Zlecenie: Algorytm: Ignorowanie stref przy wyznaczaniu taxi
  1. ustaw na 1 czyli zawsze ignoruj strefy
 2. Zlecenie: Algorytm: Wybór taxi do zlecenia gdy strefy ignorowane lub brak w nich taxi
  1. ustaw na 3 czyli najbliższa z wykrywaniem skupisk taxi
 3. Zlecenie: Strefy pomocnicze
  1. ustaw na 0 czyli nie używaj stref pomocniczych
 4. Strefy miejskie: Maksymalna odległość kursu normalnego [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta w strefie miejskiej
 5. Strefy miejskie: Maksymalna odległość kursu z dłuższym dojazdem [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta dla taxi realizujących dłuższe dojazdy w strefie miejskiej
 6. Strefy pozamiejskie: Maksymalna odległość kursu normalnego [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta w strefie pozamiejskiej
 7. Strefy pozamiejskie: Maksymalna odległość kursu z dłuższym dojazdem [metry]
  1. ustaw tak aby określała maksymalny opłacalny dojazd taxi do klienta dla taxi realizujących dłuższe dojazdy w strefie pozamiejskiej

Czy było pomocne?

1 / 0