Dla oznaczonych specjalnie klientów, korporacja może realizować kursy bezgotówkowe. Kierowca realizuje kurs bez pobierania opłaty a na koniec zlecenia wpisuję cenę kursu w Aplikacji Kierowcy. Na koniec okresu rozliczeniowego kursy takie można podsumować w Panelu Administracyjnym w zakładce Raporty.

Oznaczenie klienta

W celu oznaczenia klienta, który może być obsługiwany bezgotówkowo konieczne jest zalogowanie się do panelu administracyjnego. Następnie w zakładce Klienci > Klienci należy odszukać użytkownika po numerze telefonu lub dodać nowego klienta. Edytując profil klienta możliwe jest oznaczenie Zezwalaj na bezgotówkowe.

Gdy zadzwoni tak oznaczony klient zostanie on rozpoznany jako bezgotówkowy i uaktywni się na ekranie zlecenia w Dyspozytorze opcja bezgotówkowe, która może być zaznaczona przez dyspozytorkę przed wysłaniem zlecenia.

Wysłanie zlecenia

Dyspozytorka może zlecić kurs bezgotówkowy wyłącznie dla klienta oznaczonego jako bezgotówkowego w systemie. W tym celu należy zaznaczyć pole Bezgotówkowe dostępne podczas przyjmowania zlecenia.

Realizacja zlecenia

Zlecenie realizowane jest praktycznie bez zmian poza tym, że Aplikacji Kierowcy pojawia się adnotacja BEZGOTÓWKOWE.

Po zakończeniu zlecenia bezgotówkowego system domyślnie zapyta kierowce o kwotę jaka powinna być naliczona za przejazd. Zazwyczaj kierowca wpisuję kwotę z taksometru i zalicza kurs na konto korporacji, z którą później się rozlicza.

To kiedy system pyta a kwotę zlecenia ustawia się poprzez opcję konfiguracyjną: Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Zmiana stanu z kursem w zleceniach wymusi podanie kwoty za kurs

Istnieje możliwość wymuszania podania kwoty za przejazd dla wszystkich zleceń.

Rozliczanie kierowców

Z kierowcami rozliczamy się poprzez raporty dostępne w panelu Panelu administracyjnym w zakładce RaportRozliczenia Kierowców.

Raport może być wyeksportowany do CSV co pozwoli na otworzenie jego w Excel lub LibreOffice w celu przygotowania do druku.

Czy było pomocne?

0 / 0