Zanim rozpoczniesz pracę, powinieneś otrzymać od korporacji numer użytkownika oraz hasło kierowcy.

  1. Na telefonie odnajdź aplikację „KOMBO Taxi” i ją uruchom:
  2. Przy literze „K:” (skrót od kierowcy) wpisz numeryczną nazwę użytkownika kierowcy i zatwierdź OK.
  3. Przejdziesz do kolejnego ekranu, na którym podaj hasło użytkownika kierowcy i zatwierdź OK.
  4. Aplikacja połączy się z systemem i pozwoli na pracę jako taksówka.
  5. 📡 Jak tylko aplikacja znajdzie pozycję GPS jest gotowa do pracy i otrzymywania zleceń.

W przypadku gubienia połączenia podczas pracy aplikacji w tle lub po wyłączeniu ekranu telefonu, zastosuj rozwiązania podane w Częste pytania.

Czy było pomocne?

5 / 2