1. Należy sprawdzić czy data i godzina ustawione na telefonie są prawidłowe (komunikacja jest zabezpieczona przy pomocy certyfikatów i sprawdzany jest ich termin ważności).
  2. Należy sprawdzić czy telefon jest w stanie skorzystać z Internetu, na przykład wchodząc na jedną ze stron:
  3. W przypadku internetu na kartę, należy sprawdzić czy na koncie karty znajdują się środki. Karta bez środków lub z niskim ich stanem nie może korzystać z Internetu.
  4. Korzystając z kart operatora Orange należy sprawdzić APN, czy nie jest ustawiony na WAP. Problem ten można rozwiązać udając się do dowolnego punktu Orange. APN WAP nie pozwala na pełne wykorzystanie zasobów internetowych. Pozwala wyłącznie na przeglądanie stron WWW. Aplikacja KOMBO Taxi wymaga pełnego dostępu do internetu.
  5. Gdy powyższe działania nie rozwiążą problemu prosimy o kontakt.

Czy było pomocne?

2 / 1

cR k j txDismyF E y xV zg No