Zachęć klientów do korzystania z usług Twojej korporacji taxi proponując im program lojalnościowy polegający na zbieraniu punktów za przejazdy.

Punkty

System może naliczać po każdym kursie punkty na koncie klienta. Konto klienta jest dodawane przez system automatycznie i przypisane do określonego numeru telefonu. Można je edytować w panelu administracyjnym Klienci > Klienci.

Punkty są naliczane na podstawie kwoty za przejazd. Przykład: klient zapłacił za przejazd 15,76 zł, więc na koncie klienta system dodał automatycznie 15pkt. Klient może sprawdzić ilość zebranych punktów w Aplikacji Pasażera (funkcja dostępna po zgłoszeniu zapotrzebowania).

Ilość zebranych punktów jest widoczna w panelu administracyjnym w Klienci > Klienci. Sam zadecyduj na co klient może zamienić punkty i jaka ich ilość jest potrzebna, aby otrzymać prezent.

Przykład: klient zebrał 100pkt, więc może np. odebrać kubek z logiem Twojej korporacji lub też otrzymać darmowy, bądź promocyjny, przejazd. Po wykorzystaniu punktów możesz je odjąć z konta klienta. Aby zachęcić klientów do korzystania z Aplikacji Pasażera (bez udziału dyspozytorki) punkty mogą być naliczane tylko dla klientów zamawiających przez aplikację.

Jak ustawić naliczanie punktów?

Panel administracyjny System > Konfiguracja: Punkty: Kiedy naliczać klientowi punkty: 0=wyłączone; 1=dla każdego zlecenia; 2=tylko dla zleceń z API/zamawiaczki

wpisz np. wartość 2 aby ustawić naliczanie punktów dla zleceń z aplikacji

Aby naliczanie punktów w systemie było możliwe jest niezbędne wpisanie w Aplikacji Kierowcy kwoty za przejazd po zakończeniu zlecenia. Opcję ta włączysz poprzez Panel administracyjny System > Konfiguracja: Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Zmiana stanu z kursem w zleceniach wymusi podanie kwoty za kurs

ustaw 9 czyli zawsze włączone.

Czy było pomocne?

0 / 0