Punkty POI pozwalają na dodanie dowolnych obiektów mapy do systemu. Na przykład: hoteli, stacji benzynowych, sklepów, szpitali, dworców itd. itp.. Punkty te są podpowiadane podczas wpisywania adresu w zleceniu, zarówno na Dyspozytorze jak i w aplikacji do samodzielnego zamawiania taxi przez pasażera.

Przy pierwszym uruchamianiu systemu wczytujemy już istniejące na mapie punkty POI. Punkty te również można edytować.

Dodawanie/edycja POI

Punkty POI można edytować w Panelu Administracyjnym w zakładce Mapy > POI. W celu dodania nowego POI, należy nacisnąć na przycisk Dodaj POI. Edycję możemy wykonać naciskając ikonę długopisu obok pozycji na liście POI.

Instrukcja dodawania POI: https://youtu.be/3keOp_6dcCs

Dane POI

Wymagane dane POI:

 • Nazwa – nazwa punktu w przestrzeni (np. Dworzec PKP, Hotel Arka, Lotnisko Przyloty Krajowe, Szpital wejście A).
  Jeżeli dodajemy ulicę, jej nazwę należy wpisać w tym polu pozostawiając pozostałe pola, w tym Ulica i Numer, nieuzupełnione. Wtedy w Dyspozytorze będziemy mogli dopisać numer budynku.
 • Miasto – miasto, w którym zawarty jest dany punkt.

Opcjonalne dane POI:

 • Wewnętrzny – gdy pole jest zaznaczone to POI nie będzie widoczne dla pasażerów zamawiających przez aplikację, a tylko dla dyspozytorów.
 • Ulica – nazwa ulicy, przy której leży dany punkt w mieście.
 • Numer – numer budynku punktu znajdującego się na podanej ulicy.
 • Dzielnica – administracyjna dzielnica miasta, w której znajduje się punkt.
 • Powiat – powiat w jakim znajduje się miasto, w którym znajduje się punkt.
 • Latitude – szerokość geograficzna danego punktu w przestrzeni; pole uzupełni się na podstawie punktu zaznaczonego na mapie po naciśnięciu Pobierz z mapy.
 • Longitude – długość geograficzna danego punktu w przestrzeni; pole uzupełni się na podstawie punktu zaznaczonego na mapie po naciśnięciu Pobierz z mapy.

Czy było pomocne?

1 / 0

kPHr oPQv wPAjK mLz K cdSH PB