Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada na korporacje (Administratora Danych Osobowych) spełnienie warunków informacyjnych wobec osób, których dane przetwarza. W przypadku korporacji taxi będą to: klienci (pasażerowie), kierowcy (osoby wykonujące usługę przewozu) oraz dyspozytorzy (osoby przyjmujące zgłoszenia i reklamacje, pracownicy i współpracownicy korporacji mający dostęp do systemu a tym samym do danych osobowych).

KOMBOTECH nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków związanych z RODO przez korporacje taxi. KOMBOTECH jako firma informatyczna oraz oferowana przez nią usługa KOMBO System Taxi spełniają wymogi RODO.

Informowanie klientów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z wymogami RODO korporacja taxi musi powiadomić klienta o przetwarzaniu danych osobowych poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Obowiązek taki można spełnić podczas rozmowy lub jeszcze przed odebraniem telefonu przez dyspozytorkę. Odpowiedni komunikat, może być odtworzony automatycznie przez system, nowym klientom (tylko przy pierwszym połączeniu), poprzez włączenie opcji konfiguracyjnej.

RODO a Aplikacja Pasażera

Każda korporacja korzystająca z naszego systemu posiada całkowicie niezależną aplikację do zamawiania taxi i jest administratorem danych osobowych klientów własnej korporacji.

Zgodnie z RODO należy zamieścić w Aplikacji Pasażera linka do polityki prywatności znajdującej się na stronie internetowej korporacji taxi. Linka do polityki prywatności korporacji można przesłać na adres: biuro@system-taxi.pl. Prosimy pamiętać o tym aby polityka prywatności obejmowała nie tylko dane zbierane przez stronę internetową, ale również dane niezbędne do wykonania przewozu za pomocą Aplikacji Pasażera czyli numer telefonu i adres klienta.

Do czasu otrzymania polityki prywatności umieściliśmy w Aplikacji do zamawiania taxi ogólną klauzulę informacyjną. Zgodnie z wymogami RODO, zamieściliśmy w klauzuli informacyjnej pełne dane korporacji oraz e-mail korporacji do kontaktów w sprawach dotyczących danych osobowych.

Kierowcy i dyspozytorzy (pracownicy i współpracownicy)

Korporacja (Administratorem Danych Osobowych) powinna samodzielnie dokonać oceny skutków prawnych przetwarzanych danych kierowców i dyspozytorów oraz zadbać o spełnienie obowiązku informacyjnego lub, gdy jest to wymagane, uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby wspomóc w obowiązku informacyjnym stworzyliśmy politykę prywatności opisującą jakie dane mogą być przetwarzane przez system. Polityka Prywatności Użytkowników KOMBO System TAXI dostępna jest pod linkiem: https://system-taxi.pl/polityka-prywatnosci-uzytkownikow/

Czy było pomocne?

2 / 0