W KOMBO System taxi po ustawieniu cen taryf możliwe jest wyliczenie szacunkowej ceny za kurs. Podstawowa wersja wykorzystuje wyłącznie ilości kilometrów. Wersja zaawansowana wykorzystuje również czas przejazdu uzyskany a API Google (wymaga konta dostępowego do Google API z podłączoną kartą płatniczą).

Konfiguracja szacowania ceny przejazdu

Do ustawienia szacowania ceny w wersji za kilometr służą następujące opcje konfiguracyjne:

  • Cena kursu: opłata początkowa (bez pierwszego kilometra)
  • Cena kursu: Taryfa 1: opłata za 1km w strefie miejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 2: opłata za 1km w strefie miejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 3: opłata za 1km w strefie pozamiejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 4: opłata za 1km w strefie pozamiejskiej [zł]
  • Cena kursu: Zaokrąglenie (0=zaokrąglenie standardowe do 2 miejsc po przecinku, 10=zaokrąglenie w górę do pełnych złotych)

Konfiguracja szacowania ceny przejazdu z Google API

Najpierw musisz założyć konto na platformie Google API. Należy skorzystać z instrukcji zakładania konta, tworzenia projektu i generowania klucza API:

Upewnij się, że w projekcie dostępne jest Directions API i wygenerowany klucz API może z niego korzystać.

Klucz API (zaznacz cały i skopiuj) podajesz w opcji konfiguracyjnej:
Google: Klucz API używany w wyznaczaniu ceny przejazdu.

Następnie uruchamiasz wykorzystanie Gogole API do szacowania ceny przejazdu opcją:
Mapa: WebService: Dostawca usług mapowych serwera (wyznaczanie adresów i tras)
ustawiając ją na OSM+Google do wyznaczania ceny (wpisz 10).

Jeśli po przełączeniu opcji na OSM+Google do wyznaczania ceny nie możesz wysłać zlecenia oznacza to, że klucz API jest nie prawidłowy lub nie ma uprawnień do wykorzystania Directions API. Przełącz opcję ponownie na 1 i sprawdź ustawienia.

Teraz możesz już skorzystać z następujących opcji dodatkowych:

  • Cena kursu: Taryfa 1: opłata za 1 minutę przejazdu w strefie miejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 2: opłata za 1 minutę przejazdu w strefie miejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 3: opłata za 1 minutę przejazdu w strefie pozamiejskiej [zł]
  • Cena kursu: Taryfa 4: opłata za 1 minutę przejazdu w strefie pozamiejskiej [zł]

Dla każdej taryfy system doliczy dodatkową opłatę zależną od czasu przejazdu wyznaczonego przez Google Directions API. Dzięki temu w przypadku korków cena uwzględni wydłużony czas przejazdu.

Czy było pomocne?

1 / 0