W zakładce Klienci -> Klienci możemy zrządzać klientami. Dostępne opcje to:

  • Edycja klienta.
  • Możliwość edycji przyznanych promocji (dla korporacji korzystających z tego narzędzia marketingowego).
  • Możliwość zmiany ilości zdobytych punktów za przejazdy (dla korporacji korzystających z tego narzędzia marketingowego).
  • Możliwość dodania telefonów alternatywnych klienta, jeśli klient korzysta z kilku numerów na raz.
  • Edytowania wykluczonych taksówek, czyli takich z którymi klient nie chce jeździć.

Wykluczone taxi

Jeżeli klient nie życzy sobie, aby wysyłać do niego konkretne taxi, możemy dodać je do listy wykluczonych. Po odnalezieniu klienta na liście, w zakładce Klienci -> Klienci, klikamy ikonę samochodów w wierszu klienta. Następnie wpisujemy numer wywoławczy taxi i klikamy Dodaj taksówkę, aby dodać ją do listy wykluczonych. Od tego momentu system będzie pilnował, aby dane taxi nie zostało wysłane do klienta.

Czy było pomocne?

1 / 0