Konto korporacji taxi w Google Play

Jeżeli korporacja taxi posiada własne konto programisty w Google Play może ona samodzielnie opublikować Aplikację Pasażera. Pozwoli do korporacji na pełne zarządzanie aplikacją poprzez odpowiadanie na oceny/opinie oraz powiązanie z innymi usługami Google np. kontem reklamowym do reklamy aplikacji w Google Play.

Instrukcja założenia konta programisty w Google Play:
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435

Transfer Aplikacji Pasażera na konto korporacji taxi

Jeżeli Aplikacja Pasażera była opublikowana do tej pory na naszym koncie programisty (KOMBOTECH). Istnieje możliwość jej przeniesienia na konto korporacji. Do przeniesienia niezbędne jest posiadanie ID transakcji opłaty za założenie konta programisty korporacji taxi.

Instrukcja przeniesienia/transferu aplikacji miedzy kontami programisty w Google Play:
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6230247

Do przeprowadzenia pomyślnego transferu konto korporacji taxi musi być aktywne oraz już zweryfikowane przez Google.

Transfer Aplikacji Pasażera na konto programisty korporacji taxi inicjujemy po otrzymaniu na maila niezbędnych danych:

 • Id transakcji opłaty za konto programisty, które można znaleźć w mailu potwierdzającym płatność za konto Google Play.
  Możliwe formaty:
  • 01234567890123456789.token.0123456789012345
  • 0.G.123456789012345
  • Registration-1234ab56-7c89-12d3-4567-8e91234567f8
  • PDS.1234-5678-9012-3456
 • Id konta programisty w Google Play, które można znaleźć w konsoli Google Play w Szczegółach konta (19 cyfr)

Po inicjalizacji transferu otrzymamy mailem informacje o konieczności akceptacji transferu. Należy postąpić zgodnie z instrukcjami w wiadomości. Po potwierdzeniu akceptacji, Google powinno w ciągu 2 dni dokonać przeniesienia aplikacji na nowe konto.

Czy było pomocne?

2 / 0