Szybka obsługa zlecenia: https://youtu.be/nJtoMCZ3cjU

Większość opcji dostępnych w dyspozytorze możliwe jest do wykonania za pomocą skrótów klawiaturowych, które również są wpisane w nawiasach kwadratowych na przyciskach. Skróty klawiaturowe ułatwiają pracę z dyspozytorem, pozwalając zaoszczędzić czas i wysiłek podczas wysyłania zleceń do taxi.

Na obrazku poniżej zaznaczono na czerwono przycisk, za pomocą którego otwieramy menu z pozostałymi opcjami:

Ta sama zasada dotyczy wielu miejsc w programie.

Poniższa tabela prezentuje główne skróty służące do wysłania zlecenia:

SkrótOpisDziałanie
F3NOWE ZLECENIEOtwiera okno służące do wysłania zlecenia do taksówkarza
Alt + ZNOWE ZLE. TEL.Otwiera okno służące do wysłania zlecenia do taksówkarza, symulując podniesienie słuchawki. Przydatne do testów.
F2TaxiWybiera i rezerwuje taxi do zlecenia pokazując wybrane taxi na liści pod uwagami. Przycisk ten pomija część ustawień i przeskakuje do pola Uwagi
F1Zapisz zlecenieZapisuje dane zlecenie i prosi o potwierdzenie wysłania
EnterEnterZatwierdza wykonywanie danej czynności/przenosi kursor do kolejnego pola w formularzu zamawiania
EscZamknijZamyka okno / anuluje akcję
Ctrl + F5CechyOtwiera się dodatkowe okienko służące do wyboru cech (np. klimatyzacja, zakupy)

W celu wysłania nowego zlecenia należy kliknąć NOWE ZLECENIE, nacisnąć skrót F3 lub odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne. W przypadku odebrania połączenia, ukaże się lista poprzednich zleceń do szybkiego wyboru, jeżeli tylko klient korzystał już z usługi. Jeśli na liście zabraknie aktualnie żądanego adresu zlecenia, wystarczy nacisnąć klawisz Space (najdłuższy klawisz na dole klawiatury), aby móc wpisać nowy adres.

W celu symulacji/testu odebrania połączenia przychodzącego, bez konieczności ustawiania telefonii VoIP i wykonywania połączeń telefonicznych, można skorzystać z przycisku NOWE ZLE. TEL. lub skrótu Alt + Z. Po wybraniu tej opcji można wprowadzić numer telefonu, z którym chcemy symulować połączenie i przesłać go do systemu wciskając Enter. System zachowa się tak, jakby została odebrana rozmowa telefoniczna z wpisanym numerem i wyświetli panel nowego zlecenia z wypełnionym numerem telefonu i podpowiedziami adresów, jeśli były już wysyłane zlecenia dla tego numeru telefonu.

Następnie należy wpisać adres pod który ma przyjechać taksówka:

Podczas wpisywania adresu system podpowiada wszystkie dostępne ulice, osiedla lub ronda w danym mieście. W przypadku POI w nawiasie podawany jest dokładny adres, jeśli jest znany systemowi.

Strzałkami „góra/dół” należy wybrać daną pozycję na liście i zatwierdzić wybór przyciskiem Enter.

Kolejnym krokiem jest wpisanie numeru budynku:

Wpisany numer należy zatwierdzić klawiszem Enter.

System posiada domyślne wartości dotyczące grupy taxi, typu zlecenia, ilości oraz rodzaju taxi. Jeśli zawarte informacje są poprawne należy wybrać przycisk F2 w celu rezerwacji taxi do zlecenia. Nastąpi natychmiastowe przejście do sekcji Uwagi oraz pokazane zostaną zarezerwowane do zlecenia taksówki.

Jeżeli wszystkie wprowadzone informacje są poprawne w celu zapisania zlecenia należy kliknąć Zapisz lub użyć skrótu F1. A następnie, potwierdzić wysłanie zlecenia klawiszem Enter:

Użycie skrótów klawiaturowych pozwoli na wysłanie zlecenia w mniej niż dziesięć sekund!

Należy zakończyć operację wysyłania zlecenia przed rozpoczęciem kolejnego. Nie należy podnosić słuchawki z nowym klientem do momentu potwierdzenia wysyłki aktualnego zlecenia.

Czy było pomocne?

1 / 0

ey Wc YFgD ZVei