Ponieważ korporacja taxi ma ustawioną w systemie opcję wymuszania korzystania z najnowszej wersji Aplikacji Kierowcy, zaraz po zalogowaniu aplikacja pobiera nową wersje i prosi o jej instalację. Aby móc pracować dalej w systemie, należy zainstalować pobraną automatycznie nową wersję, uruchomić ją i zalogować się ponownie. Po instalacji system już nie będzie pobierał nowej wersji i pozwoli na dalsza pracę.

Gdy opcja systemowa wymuszania najnowszej wersji Aplikacji Kierowcy jest włączona, aplikacja nie pozwoli na dalszą prace w systemie do momentu jej aktualizacji. Nie należy więc przerywać tego procesu.

Czy było pomocne?

1 / 0