System umożliwia wystawianie i przesyłanie faktur za przejazdy w imieniu taksówkarzy. Taka metoda wystawiania faktur znacznie przyspiesza obsługę klienta zwalniając kierowców z ręcznego wypisywania faktur. Klientom natomiast pozwala w łatwy sposób rozliczyć koszty przejazdu we własnej działalności lub ze swoim pracodawcą.

Na Aplikacji Kierowcy należy nacisnąć przycisk FAKTURA oraz wpisać niezbędne dane, takie jak NIP klienta, kwotę brutto faktury oraz numer telefonu klienta, na który należy wysłać fakturę. Po podaniu powyższych danych system automatycznie pobiera z bazy dane sprzedającego i kupującego oraz przesyła do nich faktury: e-mailem do taksówkarza i SMS-em do klienta (link do pobrania faktury).

W przypadku, gdy klient pierwszy raz korzysta z opcji otrzymania faktury, system automatycznie na podstawie numeru NIP pobierze dane do faktury. Dzięki temu pasażerowie pierwszy raz korzystający z usług korporacji również nie muszę długo oczekiwać na wystawienie faktury.

Dane podatkowe właściciela taksówki (VAT)

Przy wpisywaniu taksówki do systemu należy podać NIP (zobacz Wymogi ustawy Lex Uber). Dane działalności gospodarczej można dodać w zakładce Taxi -> Firma. System może automatycznie wczytać dane działalności gospodarczej po NIP przy użyciu przycisku Dodaj firmę po NIP. Aby faktury wystawiały się prawidłowo, podczas dodawania danych, wystarczy wybrać odpowiednia stawkę VAT oraz podać e-mail do wysyłki wystawionych faktur do podmiotu, na który wystawiona jest licencja taxi.

Czy było pomocne?

1 / 0