KOMBOTECH jako firma informatyczna jedynie udostępnia, w ramach oferowanego oprogramowania dla firm taksówkarskich, KOMBO System Taxi, narzędzia służące do sporządzania rejestrów danych oraz przechowywania zdjęć i skanów dokumentów.

Aby korporacja taxi działała zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, tzw. Ustawą Lex Uber, powinna poza dostępnymi w systemie rejestrami, spełnić również szereg innych wymogów narzuconych przez ustawę.

Więcej informacji na temat Lex Uber znajdziesz na naszym blogu dla właścicieli korporacji taxi: https://szeftaxi.pl/category/prawo/lex-uber/

Legalność

System pomaga korporacji taxi w spełnieniu wymogów ustawy poprzez udostępnienie narzędzi usprawniających proces weryfikacji legalności taxi/kierowcy.

Od wersji 23.51.00 system rozróżnia dwa poziomy legalności:

 • Legalność minimalna: jeśli taxi lub kierowca mają wypełnione wszystkie pola, które są wymagane ustawą do przechowywania, co pozwala na sprzędzenie odpowiednich rejestrów oraz podane w tych polach daty nie minęły.
  Wypełnij pola oznaczone ikoną taxi (🚖) jeśli chcesz spełnić wymogi Lex Uber.
 • Legalność maksymalna: poza legalnością minimalną kierowca lub taxi mają wypełnione pola dodatkowe oraz podane w nich daty nie minęły.
  Wypełnij wszystkie pola dat jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty, nawet te nie wymagane bezpośrednio ustawą, będą ważne przez cały czas współpracy z kierowcą.

Po wypełnieniu pola NIP i zapisaniu taxi/kierowcy należy również dodać pełne dane przedsiębiorcy.

Dane przedsiębiorcy można pobrać automatycznie z GUS. Wystarczy w tym celu na liście taxi kliknąć numer NIP. Gdy firma nie istnieje w systemie, otworzy się strona pozwalająca na automatyczne dodanie do systemu firmy po numerze NIP. Dane przedsiębiorcy możemy w każdej chwili edytować w zakładce Taxi > Firma. W tej zakładce można również automatycznie wczytać dane działalności gospodarczej po NIP przy użyciu przycisku Dodaj firmę po NIP.

Od wersji 23.52.00 w Panelu Administracyjnym dostępna jest opcja przesłania odwzorowań cyfrowych dokumentów kierowców, których weryfikacja i przechowywanie jest wymagane w ustawie.

W kolejnych wersjach pojawi się opcja eksportu danych kierowcy, aby można było pobrać je z systemu i zapisać na dysku lokalnym komputera w celu dalszej archiwizacji.

Korporacja taxi odpowiada za poprawność danych wprowadzonych do systemu w celu sporządzania rejestrów danych wymaganych przez tzw. ustawę Lex Uber.

Weryfikacja okresowa

Od wersji 23.51.00 Aplikacji Kierowcy, kierowcy mają możliwość wykonania zdjęcia twarzy zgodnie z weryfikacją okresową wymaganą ustawą. Jeśli system uruchomiony jest w trybie pilnowania weryfikacji okresowej po określonej ilości zleceń (uruchamiane opcją konfiguracyjną) kierowca zostanie poproszony o wykonanie zdjęcia twarzy. Do czasu wykonania zdjęcia nie dostanie on kolejnego zlecenia (nie dotyczy wycofanej wersji dzwonienia do kierowców).

Od wersji 23.52.00 w Panelu Administracyjnym dostępny jest podgląd zdjęć wykonanych samodzielnie przez kierowców.

Od wersji 23.53.00 w Panelu Administracyjnym dostępna jest edycja oraz ręczne dodawanie zdjęć weryfikacji okresowej. Pozwoli to na dodanie do systemy weryfikacji przeprowadzonych bez jego pomocy.

W kolejnych wersjach pojawią się opcje eksportu danych, aby można było pobrać je z systemu i zapisać na dysku lokalnym komputera w celu dalszej archiwizacji.

Opcje konfiguracyjne zapewniające legalność

W KOMBO System Taxi dostępne są opcje konfiguracyjne pozwalające na automatyczne pilnowanie legalności taxi i kierowców. Zależnie od ustawień system możesz wymusić zrobienie zdjęcia i/lub nie pozwolić na logowanie taxi, której dokumenty straciły ważność.

 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: pokazuj dane weryfikacji okresowej (licznik zleceń i czas)
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: Blokada logowania kierowców: Kiedy pozwalać na logowanie w Aplikacji Kierowcy
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Metoda weryfikacji zdjęcia
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu dniach wymusić zdjęcie
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu zleceniach wymusić zdjęcie

Archiwizacja

Korporacja taxi powinna samodzielnie dokonywać archiwizacji/eksportu odpowiednich rejestrów w celu ich przechowywania w sposób bezpieczny przez wymagany ustawą czas.

Zgodnie z ustawą, korporacje taxi zobowiązane są do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób, ewidencji przedsiębiorstw (kierowców), którym korporacja zleca przewóz osób oraz zdjęć i wyników okresowej weryfikacji kierowców przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy z kierowcą.

Czy było pomocne?

2 / 0

Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *