Rejestr danych zgodny z Lex Uber

W KOMBO System Taxi dostępne są rejestry danych zgodne z Ustawą o transporcie drogowym, tzw. Lex Uber.

Zgodnie z ustawą, korporacje taxi zobowiązane są do powadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób oraz ewidencji przedsiębiorstw (kierowców), którym korporacja zleca przewóz osób przez okres 5 lat.

Korporacja taxi odpowiada za poprawność danych wprowadzonych do systemu w celu sporządzania rejestru danych wymaganego przez tzw. ustawę Lex Uber. O tym jakie dane są wymagane przeczytasz w artykule o rejestrze Lex Uber oraz ewidencji przedsiębiorców.

KOMBOTECH jako firma informatyczna jedynie udostępnia narzędzia służące do sporządzania rejestrów danych, w ramach oferowanego oprogramowania dla firm taksówkarskich KOMBO System Taxi.

Aby korporacja taxi działała zgodnie z tzw. Ustawą Lex Uber, powinna poza Rejestrem zleceń spełnić również szereg innych wymogów narzuconych przez ustawę.

Więcej informacji na temat Lex Uber znajdziesz na naszym blogu dla właścicieli korporacji taxi: https://szeftaxi.pl/category/prawo/lex-uber/

Wygodny nadzór legalności taksówek

Ustawa „Lex Uber” nakłada na korporacje taxi również obowiązek czuwania nad legalnością taksówek.

W związku z tym w systemie są również dostępne pola, w których można wprowadzić dodatkowe dane, które ułatwią właścicielowi korporacji taxi kontrolę nad legalnością taksówek, np. ważność badań lekarskich oraz legalizacji taksometru. Po ich wypełnieniu system może automatycznie blokować logowanie kierowców i taksówek, których dokumenty straciły ważność.

Czy było pomocne?

1 / 0

Dodaj komentarz 0

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczono *