KOMBOTECH jako firma informatyczna jedynie udostępnia, w ramach oferowanego oprogramowania dla firm taksówkarskich, KOMBO System Taxi, narzędzia służące do sporządzania rejestrów danych oraz przechowywania zdjęć i skanów dokumentów.

Aby korporacja taxi działała zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, tzw. Ustawą Lex Uber, powinna poza dostępnymi w systemie rejestrami, spełnić również szereg innych wymogów narzuconych przez ustawę.

Więcej informacji na temat Lex Uber znajdziesz na naszym blogu dla właścicieli korporacji taxi: https://szeftaxi.pl/category/prawo/lex-uber/

Legalność

System pomaga korporacji taxi w spełnieniu wymogów ustawy poprzez udostępnienie narzędzi usprawniających proces weryfikacji legalności taxi/kierowcy.

Od wersji 23.51.00 system rozróżnia dwa poziomy legalności:

 • Legalność minimalna: jeśli taxi lub kierowca mają wypełnione wszystkie pola, które są wymagane ustawą do przechowywania, co pozwala na sprzędzenie odpowiednich rejestrów oraz podane w tych polach daty nie minęły.
  Wypełnij pola oznaczone ikoną taxi (🚖) jeśli chcesz spełnić wymogi Lex Uber.
 • Legalność maksymalna: poza legalnością minimalną kierowca lub taxi mają wypełnione pola dodatkowe oraz podane w nich daty nie minęły.
  Wypełnij wszystkie pola dat jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty, nawet te nie wymagane bezpośrednio ustawą, będą ważne przez cały czas współpracy z kierowcą.

Po wypełnieniu pola NIP i zapisaniu taxi/kierowcy należy również dodać pełne dane przedsiębiorcy.

Dane przedsiębiorcy można pobrać automatycznie z GUS. Wystarczy w tym celu na liście taxi kliknąć numer NIP. Gdy firma nie istnieje w systemie, otworzy się strona pozwalająca na automatyczne dodanie do systemu firmy po numerze NIP. Dane przedsiębiorcy możemy w każdej chwili edytować w zakładce Taxi > Firma. W tej zakładce można również automatycznie wczytać dane działalności gospodarczej po NIP przy użyciu przycisku Dodaj firmę po NIP.

Od wersji 23.52.00 w Panelu Administracyjnym dostępna jest opcja przesłania odwzorowań cyfrowych dokumentów kierowców, których weryfikacja i przechowywanie jest wymagane w ustawie.

W systemie dostępne są gotowe do eksportu raporty zarówno dla rejestrów z wcześniejszej wersji ustawy jak i rejestrów po zmianach w 2023 roku (od wersji 24.54.00).

Zakładki w Panelu Administracyjnym:

 • Raporty -> Rejestr zleceń (Lex Uber)
 • Raporty -> Ewidencja przedsiębiorców (Lex Uber)
 • Raporty -> Ewidencja przedsiębiorców i kierowców (Lex Uber od 17.09.2023)
 • Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców

Korporacja taxi odpowiada za poprawność danych wprowadzonych do systemu w celu sporządzania rejestrów danych wymaganych przez tzw. ustawę Lex Uber.

Weryfikacja okresowa

Od wersji 23.51.00 Aplikacji Kierowcy, kierowcy mają możliwość wykonania zdjęcia twarzy zgodnie z weryfikacją okresową wymaganą ustawą. Jeśli system uruchomiony jest w trybie pilnowania weryfikacji okresowej po określonej ilości zleceń (uruchamiane opcją konfiguracyjną) kierowca zostanie poproszony o wykonanie zdjęcia twarzy. Do czasu wykonania zdjęcia nie dostanie on kolejnego zlecenia (nie dotyczy wycofanej wersji dzwonienia do kierowców).

Od wersji 23.52.00 w Panelu Administracyjnym dostępny jest podgląd zdjęć wykonanych samodzielnie przez kierowców.

Od wersji 23.53.00 w Panelu Administracyjnym dostępna jest edycja oraz ręczne dodawanie zdjęć weryfikacji okresowej. Pozwoli to na dodanie do systemy weryfikacji przeprowadzonych bez jego pomocy.

Od wersji 24.54.00 dostępna jest opcje eksportu danych, aby można było pobrać je z systemu i zapisać na dysku lokalnym komputera w celu dalszej archiwizacji.

Od wersji 24.56.00 dostępna jest eksperymentalna opcja weryfikacji automatycznej zdjęcia kierowcy poprzez porównanie zdjęcia kierowcy z dokumentów kierowcy dodanych do systemu, ze zdjęciem wykonanym przez kierowcę w Aplikacji Kierowcy.

Opcje konfiguracyjne zapewniające legalność

W KOMBO System Taxi dostępne są opcje konfiguracyjne pozwalające na automatyczne pilnowanie legalności taxi i kierowców. Zależnie od ustawień system możesz wymusić zrobienie zdjęcia i/lub nie pozwolić na logowanie taxi, której dokumenty straciły ważność.

 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: pokazuj dane weryfikacji okresowej (licznik zleceń i czas)
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: Blokada logowania kierowców: Kiedy pozwalać na logowanie w Aplikacji Kierowcy
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Lista numerów telefonów, na które zostanie wysłany SMS z linkiem do ręcznej weryfikacji
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Metoda weryfikacji zdjęcia
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu dniach wymusić zdjęcie
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu zleceniach wymusić zdjęcie

Archiwizacja

Korporacja taxi powinna samodzielnie dokonywać archiwizacji/eksportu odpowiednich rejestrów w celu ich przechowywania w sposób bezpieczny przez wymagany ustawą czas.

Zgodnie z ustawą, korporacje taxi zobowiązane są do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób, ewidencji przedsiębiorstw (kierowców), którym korporacja zleca przewóz osób oraz zdjęć i wyników okresowej weryfikacji kierowców przez okres 5 lat po zakończeniu współpracy z kierowcą.

Poniższe zakładki w Panelu Administracyjnym zawierają raporty, które należy archiwizować poprzez ich okresowy eksport z systemu:

 • Raporty -> Rejestr zleceń (Lex Uber)
 • Raporty -> Ewidencja przedsiębiorców (Lex Uber)
 • Raporty -> Ewidencja przedsiębiorców i kierowców (Lex Uber od 17.09.2023)
 • Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców

Zobacz także: Eksport danych i archiwizacja

Czy było pomocne?

4 / 0