Na Aplikacji Kierowcy mogą pracować wyłącznie taksówki i kierowcy dodani do systemu.

Jeśli dodajesz taksówkę dla nowego kierowcy, najpierw dodaj do systemu konto kierowcy.

👉 Dodawanie taksówki krok po kroku:

 1. W menu Panelu Administracyjnego wejdź w zakładkę Taxi ‣ Taxi, a następnie kliknij przycisk Dodaj taksówkę znajdujący się nad tabelą z listą kierowców (każda taksówka musi posiadać własne konto w systemie).
 2. Wypełnij co najmniej pola:
  • Numer wywoławczy – wymyślony, niepowtarzalny, wewnątrzsystemowy numer rozpoznawczy taksówki (tylko cyfry).
  • Telefon – telefon do taksówki, urządzenia z zainstalowaną Aplikacją Kierowcy.
  • Kierowca – wybierz kierowcę z listy, aby przypisać kierowcę do taksówki lub pozostaw bez wyboru.
   1. ❗ Jeżeli kierowca jest przypisany do konkretnej taksówki zostanie zalogowany na przypisanej taxi. Numer wywoławczy jest w tym przypadku związany z konkretnym kierowcą! Dotyczy to z reguły kierowców pracujących na własnych samochodach (i telefonach).
   2. ❗ Jeżeli kierowca nie jest przypisany do żadnej taksówki (dotyczy zwykle kierowców pracujących na samochodach korporacji) może zalogować się na dowolnym telefonie korporacji. Numer wywoławczy jest wówczas przypisany do konkretnego telefonu korporacji a nie do kierowcy. Telefon o określonym numerze wywoławczym, powinien znajdować się na wyposażeniu konkretnego samochodu korporacji. Numer wywoławczy przypisuje się do danego telefonu/taksówki w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji kierowcy.
  • Rejestracja – numer rejestracyjny pojazdu.
  • Marka – marka pojazdu.
  • Kolor - kolor pojazdu.
  • Pozostałe pola możesz na początku pominąć. Pamiętaj jednak o ich uzupełnieniu jeśli chcesz tworzyć prawidłowy rejestr Lex Uber.
 3. Upewnij się, że pole Aktywny jest zaznaczone.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz [F1].
 5. W ten sposób utworzyłeś konto taksówki, która może pracować w systemie.

Czy było pomocne?

2 / 0