t yOz s DIi LVd

ℹ️ Zanim kierowca i taksówka będą mogli rozpoczną pracę, należy dodać ich w Panelu Administracyjnym.

👉 Instalacja KOMBO Taxi krok po kroku

 1. Otwórz link instalacyjny w przeglądarce internetowej (np. Chrome) na telefonie. Uruchomi się pobieranie pliku.
  1. ℹ️ Link instalacyjny znajdziesz w Panelu Administracyjnym w zakładce SystemPobieranie Aplikacji Kierowcy.
 2. Odszukaj i otwórz pobrany plik na telefonie.
 3. Jeżeli pojawi się pytanie o pozwolenie na instalację z nieznanych źródeł, wyraź zgodę na instalację.
 4. Rozpocznie się proces instalacji, po zakończeniu którego, możesz już uruchomić Aplikację KOMBO Taxi.
  1. ❗Jeżeli aplikacja zapyta o przyznanie uprawnień, to naciśnij Zezwól na każde z pytań.
  2. ❗Android 10 i nowszy: W przypadku pytania o dostęp do lokalizacji (GPS) wybierz Zawsze zezwalaj, aby umożliwić aplikacji dostęp do danych GPS, gdy działa w tle.
 5. Uruchom aplikację ponownie i powiąż ją z systemem. Na ekranie pierwszego uruchomienia wpisz kod korporacji, hasło powiązania oraz numer wywoławczy jaki nadałeś dodając taxi w Panelu Administracyjnym.
  1. ℹ️ Kod korporacji taxi oraz hasło powiązania znajdziesz w Panelu Administracyjnym w zakładce SystemPobieranie Aplikacji kierowcy.
  2. ℹ️ Dostęp do Panelu Administracyjnego posiada osoba zarządzająca korporacją!
  3. ❗ Jeżeli aplikacja zapyta o pozwolenie na działanie w tle, naciśnij Zezwól.
 6. Aplikacja jest już zainstalowana i skonfigurowana!
 7. Teraz wystarczy się zalogować! 😀
 8. Przekaż kierowcy dane logowania (numer użytkownika i hasło kierowcy).
  1. ℹ️ Hasło użytkownika kierowcy wygenerujesz w Panelu Administracyjnym w zakładce TaxiKierowcy, klikając ikonę kłódki 🔒 z prawej strony na liście dodanych kierowców.

ℹ️ Kierowcy pracujący na własnych samochodach i telefonach
Jeżeli kierowca jest przypisany do konkretnej taksówki (w Panelu Administracyjnym w zakładce Taxi Taxi w edycji taksówki należy wybrać kierowcę z listy kierowców), zostanie zalogowany na przypisanej taxi. Numer wywoławczy jest w tym przypadku związany z konkretnym kierowcą! Dotyczy to z reguły kierowców pracujących na własnych samochodach (i telefonach).

ℹ️ Kierowcy pracujący na samochodach korporacji
Jeżeli kierowca nie jest przypisany do żadnej taksówki (dotyczy zwykle kierowców pracujących na samochodach korporacji) może zalogować się na dowolnym telefonie korporacji. Numer wywoławczy jest wówczas przypisany do konkretnego telefonu korporacji a nie do kierowcy. Telefon o określonym numerze wywoławczym, powinien znajdować się na wyposażeniu konkretnego samochodu korporacji. Numer wywoławczy przypisuje się do danego telefonu/taksówki w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji kierowcy.

Dodatkowe ustawienia

Ustawienie dokładności GPS

W ustawieniach telefonu należy, ustawić lokalizację/GPS na wysoką dokładność.

Instrukcja jak zmienić ustawienia odnośnie dokładność GPS zamieszczona jest na: https://youtu.be/ZV0lotJpGGo

Ustawienia sieciowe

Należy sprawdzić ustawienia sieciowe. Ważne jest, aby w ustawieniach był włączony najlepszy obsługiwany przez telefon tryb sieci komórkowej (np. LTE).

Instrukcja zamieszona jest na: https://youtu.be/rzLYiAgrmes

Czy było pomocne?

5 / 1