Aktualizacje Mobilnego Dyspozytora wykonywane są automatycznie i nie wymagają żadnych działań po stronie korporacji.

Wersja 24.54.02

  • Poprawki listy połączeń związanych ze zleceniem

Wersja 24.54.01 (testowa)

  • Poprawki listy połączeń

Wersja 24.54.00 (testowa)

  • Poprawki listy połączeń: skuteczniejsze przypisywanie zleceń do rozmów oraz wyświetlanie numeru telefonu klienta również dla rozmów inicjowanych przez taxi.
  • Na mapie dodana możliwość wyświetlania liczby taxi w strefie oraz lepsze oznakowanie taxi kursem.

Wersja 23.51.00

Dodaliśmy do ekranu mapy ciemny motyw z możliwością jego przełączania. Dodatkowo wybrany widok jest zapamiętywany więc, gdy wejdziesz w ekran mapy ponownie zobaczysz ostatnio oglądany widok.

Wersja 23.50.00

Możliwość odtwarzania nagrań rozmów jeśli dyspozytor posiada przyznane uprawnienia odtwarzania.

Wersja 23.49.01

  • Dodaliśmy opcję powiększania tekstów aplikacji.
  • Dodaliśmy opcję ukrywania pustych stref na mapie.

Wersja 23.49.00 (testowa)

Dodaliśmy nową ikonę ustawień pozwalająca na powiększenie tekstów, zmianę układu taxi w strefach oraz ikon na mapie. Dodatkowo dotknięcie kolorowego prostokąta taxi (w widoku stref i taxi) automatycznie przechodzi do widoku mapy i przybliża ją bezpośrednio na jej pozycję.

Wersja 23.48.02

Dodana możliwość zablokowania i odblokowania taxi.

Wersja 23.48.01 (testowa)

Poprawki wyświetlania na różnych przeglądarkach internetowych.

Wersja 23.48.00 (eksperymentalna)

W menu dostępny jest link do nowej mapy. Nowa mapa posiada 3 ekrany: taxi w strefach, mapa taxi i lista pracujących taxi. Mapa może być otwarta w przeglądarce dowolną ilość razy o daje możliwość wyświetlenia jej na dowolnym urządzeniu, w tym na dużym ekranie na dyspozytorni, z dowolnym podziałem na widoki (np. z prawej okno z mapą, a po lewej okno z taxi w strefach).

Wersja 22.46.00

Dodane pokazywanie nazwy klienta, przy numerze telefonu, na listach zleceń.

Wymaga serwera w wersji 22.46.03

Wersja 22.45.02

Poprawka powodująca ponowne przeliczenie ceny po zmianie adresu lub terminu zlecenia.

Wersja 22.45.01

Poprawki wewnętrzne ułatwiające aktualizacje.

Wersja 22.45.00

Obsługa podawania celu i wyznaczania ceny

Podobnie jak w Programie Dyspozytor interfejs aplikacji obsługuje dodawanie zleceń z celem i wyznaczanie ich ceny.

Wersja 22.44.00

Obsługa zleceń abonamentowych

Mobilny Dyspozytor obsługuje dodawanie zleceń abonamentowych oraz wyświetlanie informacji o nich.

Przed wysłaniem pierwszego zlecenia abonamentowego należy zaktualizować Program Dyspozytor do wersji 22.44.00 lub wyższej (historia zmian Programu Dyspozytor).

Wersja 21.43.00

Obsługa strefy wirtualnej „*”

W zakładce taxi dodaliśmy pozycję w nowej, wirtualnej strefie „*” oraz przycisk zmiany pozycji w kolejce strefy „*”.

Czy było pomocne?

2 / 0