Aktualizacje, znajdującego się w chmurze, serwera systemu taxi, wykonywane są automatycznie i nie wymagają żadnych działań po stronie korporacji taxi.

Wersja 24.56.02

 • Ulepszone filtrowanie taxi po grupach taxi wyświetlanych w Aplikacji Kierowcy.
 • Drobne poprawki po testach w środowisku produkcyjnym.

Wersja 24.56.01 (testowa)

 • Dodana opcja odsłuchiwania w Aplikacji Kierowcy rozmów przeprowadzanych przez kierowców z pominięciem rozmów dyspozytorni:
  • Aplikacja Kierowcy: Odtwarzanie nagrań rozmów z klientem
 • Dodana opcja wysyłania powiadomień SMS do klienta o zmianie terminu zlecenia terminowego:
  • Zlecenie: SMS: Zmiana czasu zlecenia terminowego: Treść wiadomości SMS wysyłanej do klienta
 • Dodana opcja opóźnienia wysyłki SMS z informacją o podjeździe, aby dać kierowcy czas na przekazanie zlecenia:
  • Zlecenie: SMS: Podjazd: Opóźnienie wysłania SMSa, aby dać czas kierowcy na przekazanie po odebraniu rozmowy
  • Zlecenie: SMS: Podjazd: Promień odległości od klienta, w którym system automatycznie wyśle SMS do klienta
  • Zlecenie: SMS: Podjazd: Treść wiadomości SMS wysyłanej automatycznie przy podjeździe po klienta
 • Dodana opcja zmiany pozycji w strefie * podczas zmiany pozycji w strefie geo:
  • Aplikacja Kierowcy: Strefa *: Zmiana strefy geo powoduje zmianę w strefie *

Wersja 24.56.00 (testowa)

 • (eksperymentalne) automatyczna weryfikacja kierowcy porównująca zdjęcie z dokumentów kierowcy ze zdjęciem zrobionym w Aplikacji Kierowcy.
  Opcja: Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Metoda weryfikacji zdjęcia
 • Nowa metoda anonimizacji danych klienta po otrzymaniu zgłoszenia z żądaniem usunięcia konta z Aplikacji Pasażera.
 • Udostępnienie rejestru działań wykonywanych przez dyspozytora na kontach dyspozytorów, kierowców oraz taxi w Panelu Administracyjnym (System-> Audyt).

Wersja 24.55.02

 • Drobne poprawki.

Wersja 24.55.01 (testowa)

 • Dodana wysyłka SMS w weryfikacji okresowej kierowców:
  opcja: Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Lista numerów telefonów, na które zostanie wysłany SMS z linkiem do ręcznej weryfikacji
 • Drobne poprawki.

Wersja 24.55.00 (testowa)

 • Dodany nowy raport czasu pracy kierowców w Panelu Administracyjnym.
 • Dodana obsługa podawania ilości taxi przy zmianie zlecenia w terminowe w Aplikacji Kierowcy.
 • Dodana obsługa odtwarzania nagrań rozmów w Aplikacji Kierowcy
  opcja: Aplikacja Kierowcy: Odtwarzanie nagrań rozmów z klientem

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 24.54.02 (testowa)

 • Poprawka skryptu migracji bazy danych

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 24.54.01 (testowa)

 • Optymalizacja zapytań bazy danych
 • Nowy spis połączeń w panelu administracyjnym (uproszczony).

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 24.54.00 (testowa)

 • Dodane wyświetlanie nowego rejestru przedsiębiorców z kierowcami (Lex Uber 2023)
 • Dodany nowy mechanizm eksportu danych umożliwiający kompresję oraz eksport wielu plików na raz.
 • Dodana możliwość eksportu nowego rejestru przedsiębiorców z kierowcami wraz z ich skanami dokumentów/zdjęć.
 • Dodana możliwość eksportu rejestru weryfikacji okresowej wraz z wykonanymi zdjęciami.
 • Poprawki listy połączeń w Mobilnym Dyspozytorze: skuteczniejsze przypisywanie zleceń do rozmów.

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 23.53.00

Umożliwienie edycji i dodawanie weryfikacji okresowej kierowców dla Lex Uber. Zakładka Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 23.52.02

Poprawka wykrywania numerów telefonów kierowców (opcji 2).

Dotyczy opcji: VoIP: Kierowca: Gdy jedzie w zleceniu po klienta i zadzwoni na dyspozytornię

Zobacz również zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 23.52.01

W łączeniu kierowcy z klientem, możliwy jest wybór czy system wykrywa połączenia z numerów telefonów kierowców niezależnie od numerów telefonów taksówek (urządzeń z zainstalowaną Aplikacją Kierowcy)

Dotyczy opcji: VoIP: Kierowca: Gdy jedzie w zleceniu po klienta i zadzwoni na dyspozytornię

Wersja 23.52.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023:

 • Obsługa podglądu okresowych zdjęć weryfikacyjnych kierowcy wykonywanych i przesyłanych za pomocą Aplikacji Kierowcy. Zakładka Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców.
 • Obsługa dodawania odwzorowania cyfrowego dokumentów kierowcy.

Wersja 23.51.02

Poprawka ignorowania taxi, które nie przeprowadziły weryfikacji okresowej (zdjęciem), przy łączeniu pasażera bezpośrednio z kierowcą.

Wersja 23.51.01

Poprawka w odtwarzaniu komunikatu o braku taxi w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców.

Wersja 23.51.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023:

 • Obsługa okresowych zdjęć weryfikacyjnych kierowcy wykonywanych i przesyłanych za pomocą Aplikacji Kierowcy.
 • Obsługa wymuszania weryfikacji kierowcy po określonej liczbie zleceń/czasie.
 • Dodany minimalny poziom legalności pomijający pola nie wymagane bezpośrednio przez ustawę.
 • Nowe dane kierowcy wymagane do określenia legalności (NIP zatrudniającego/JDG i data rozpoczęcia/zakończenia współpracy).

Opcje konfiguracyjne dostępne po aktualizacji:

 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: pokazuj dane weryfikacji okresowej (licznik zleceń i czas)
 • Aplikacja Kierowcy: Legalność: Blokada logowania kierowców: Kiedy pozwalać na logowanie w Aplikacji Kierowcy
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Metoda weryfikacji zdjęcia
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu dniach wymusić zdjęcie
 • Legalność: Weryfikacja okresowa zdjęciem kierowcy: Po ilu zleceniach wymusić zdjęcie

Wersja 23.50.00 (eksperymentalna)

Wersja 23.49.09

 • Poprawki opisów opcji konfiguracyjnych dostępnych w abonamentach STANDARD/PRO

Wersja 23.49.08

 • Poprawki opisów opcji konfiguracyjnych dostępnych w abonamentach STANDARD/PRO

Wersja 23.49.07

 • Poprawki opisów opcji konfiguracyjnych Aplikacji Pasażera

Wersja 23.49.06

 • Poprawka wykrywania podania adresu zlecenia przy zmianie w terminowe z Aplikacji Kierowcy.
 • Poprawka pilnująca podania dni tygodnia w zleceniu abonamentowym.
 • Poprawki komunikatów logów serwera.

Wersja 23.49.05

Poprawka wykrywania zdarzenia zakończenia przejazdu z klientem.

Wersja 23.49.04 (testowa)

Poprawki po testach w środowisku produkcyjnym.

Wersja 23.49.03 (testowa)

Poprawki po testach w środowisku produkcyjnym.

Wersja 23.49.02 (eksperymentalna)

Poprawki po testach w środowisku produkcyjnym.

Wersja 23.49.01 (eksperymentalna)

Poprawki po testach w środowisku produkcyjnym.

Wersja 23.49.00 (eksperymentalna)

 • Modyfikacja ilości taxi w zleceniu dostępna w Aplikacji Kierowcy. Wymaga Aplikacji Kierowcy w wersji 23.49.00
 • Opcja zawieszania odbierania połączeń, w stanie kursem, dostępna w Aplikacji Kierowcy. Wymaga Aplikacji Kierowcy w wersji 23.49.00
  Opcja: VoIP: Taxi: Pusta kolejka: Przy braku taxi w kolejce
  3=dzwoń jednocześnie do taxi wolnych i dojazdem będących poza kolejkami, a następnie jednocześnie do taxi kursem z zawieszonymi domyślnie połączeniami;
 • Obsługa prezentacji logów zlecenia dla Panelu Administracyjnego

Wersja 23.48.06

 • Poprawka obsługi wyjątku podczas wysyłania zlecenia po rozmowie telefonicznej.

Wersja 23.48.05

 • Poprawka wykrywania rozłączenia rozmowy przez klienta w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców.
 • Poprawka obsługi telefonów alternatywnych klienta.

Wersja 23.48.04

Uproszczenie konfiguracji Booking.com.

Wersja 23.48.03 (testowa)

Usprawnienie dzwonienia do kierowców, gdy klienci szybko się rozłączają i nie czekają na połączenie.

Wersja 23.48.02 (testowa)

Przygotowania pod nową infrastrukturę map.

Wersja 23.48.01 (testowa)

Drobne poprawki działania mapy taxi w Aplikacji Kierowcy.

Wersja 23.48.00 (eksperymentalna)

Nowa mapa taxi

Nowy moduł mapy pozwalający na wyświetlanie w czasie rzeczywistym sytuacji na mieście w Aplikacji Kierowcy oraz Mobilnym Dyspozytorze. Nowa mapa została połączona z widokiem taxi w strefach i docelowo zastąpi przycisk STREFY w Aplikacji Kierowcy. Wymaga Aplikacji Kierowcy w wersji 23.48.01.

Ujednolicenie warunków samodzielnej miny

Ujednolicenie opcji konfiguracyjnych sterujących przyciskami KLIENT i MINA dostępnymi w Aplikacji Kierowcy. Przyspieszenie rozpoczęcia odliczania miny: gdy taxi podjedzie pod adres odbioru klienta.

Dotyczy opcji:

 • Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Przycisk „MINA”: Czas po jakim kierowca może zgłosić minę liczony od momentu dojazdu pod adres klienta lub minięcia czasu dojazdu wyznaczonego do zlecenia
  (00:00:00=wyłączony przycisk „MINA” na stałe)
 • Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Przycisk „KLIENT”: Odległość [metry] od adresu odbioru klienta pozwalająca na zgłoszenie klient w samochodzie i rozpoczęcia odliczania czasu do możliwości zgłoszenia miny
 • Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Przycisk „KLIENT”: Kiedy kierowca może zgłosić klient w samochodzie
  (1=zawsze, 0=kiedy kierowca podjedzie pod adres lub minie wyznaczony czas dojazdu do klienta)

Poprawki

 • Dodatkowe zabezpieczenie przed wysłaniem ręcznie przez dyspozytora taksówki do klienta, który posiada wykluczone taxi.
 • Przesyłanie dodatkowej informacji do Programu Dyspozytor, gdy taxi samodzielnie zmieni cechy (wymaga Programu Dyspozytor w wersji 23.48.00), aby odświeżyć widok TAXI FILTR.
 • Mapa taxi dostępna poprzez Mobilnego Dyspozytora (wymaga wersji 23.48.00)
 • Przygotowanie pod nową infrastrukturę z nowymi domenami.
 • Przygotowanie pod nowe serwery mapowe, pozwalające na uzyskiwanie podpowiedzi bezpośrednio z mapy.

Wersja 22.47.09

Poprawki

 • Lepsze wykrywanie adresów przy samodzielnym przekazywaniu i zmianie w terminowe w Aplikacji Kierowcy.
 • Usprawnienie przywracania stanu po rezerwacji do zlecenia.
 • Możliwość odblokowania taxi, która zakończyła pracę (nie jest połączona z systemem).

Wersja 22.47.08

Opcja wymuszania podania strefy w KURSEM

Nowa opcja pozwala na blokowanie taxi na określony czas jeśli kierowca nie poda strefy, do której realizuje kurs.

Dotyczy opcji:

 • Aplikacja Kierowcy: KURSEM: Czas blokady za nie podanie strefy w kursem
 • Aplikacja Kierowcy: KURSEM: Czas po jakim w stanie kursem BEZ podanej strefy należy zablokować taxi

Poprawki

 • Nowy wariant opcji pozwalający po przekazaniu ustawić taxi na pierwszej pozycji zarówno w strefie geograficznej jak i w strefie do odbierania telefonów „*”.
 • Opcja wyświetlania ilości zleceń klienta w Aplikacji Kierowcy. Wymaga Aplikacji Kierowcy w wersji 22.47.01

Wersja 22.47.07

Informacja o rabacie w SMS

Nowa opcja pozwala umieścić w wiadomości SMS informację o przyznanym klientowi rabacie.

Dotyczy opcji:

 • Zlecenie: SMS: Treść szablonu %%z_rabatem%% w wiadomości SMS, gdy zlecenia z rabatem
  [ %%rabat%% ]
 • Zlecenie: SMS: Poszukiwanie taxi do zlecenia: Treść wiadomości SMS wysyłanej do klienta
  (160 znaków bez polskich liter; pusta=nie wysyłaj)
  [ %%track_url%% %%rate_url%% %%z_cena%% %%z_rabatem%% ]
 • Zlecenie: SMS: Treść wiadomości SMS wysyłanej automatycznie przy podjeździe po klienta
  (160 znaków bez polskich liter)
  [ %%marka%% %%kolor%% %%nrrej%% %%nrwyw%% %%nrboczny%% %%imie%% %%rate_url%% %%z_cena%% %%z_rabatem%%]

Poprawki

Poprawka opcji ograniczającej możliwość przekazania zlecenia.

Wersja 22.47.06 (testowa)

Przekazanie zlecenia po odebraniu rozmowy

Nowa opcja pozwala ponownie wysłać zlecenie do przekazującego taxi jeśli jest to pierwsze przekazania zlecenia po rozmowie z pasażerem. Opcja ta pozwala zapobiec przekazywaniu zleceń przez kierowców, którzy są blisko zlecenia i powinni na nie pojechać, ale uparcie nadal je przekazują pozostając pierwszy w kolejce. Jednocześnie dla korporacji taxi z dużą ilością nowych kierowców pozwala nowym kierowcom na przekazywanie każdego zlecenia i w przypadku, gdy są najbliżej adresu, otrzymania go ponownie.

Nowa opcja:
VoIP: Taxi: Pierwsze przekazanie zlecenia po odebraniu rozmowy w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców
(0=taxi nie jest wybierane ponownie do zlecenia; 1=taxi jest wybrane ponownie do zlecenia; np. gdy jest najbliżej adresu)

Poprawki

Poprawka wyświetlania zleceń zwykłych, gdy brak terminowych na giełdzie a wybrano opcję ich ukrywania.

Wersja 22.47.05 (testowa)

Dzwonienie bezpośrednio do taxi dojazdem niezależnie od taxi kursem

Nowa opcja pozwalająca dzwonić wyłącznie do taxi w stanie dojazdem będących poza kolejkami. W przypadku dzwonienia do taxi dojazdem i kursem, taxi kursem mają pierwszeństwo.

Gdy taxi dojazdem nie są w dodawane kolejkach stref geograficznych to jednocześnie nie są dodawane do kolejki strefy „*”.

Zmienione opcja konfiguracyjne:

 • Aplikacja Kierowcy: Dojazdem: Taxi dojazdem są traktowane jak wolne i wstawiane do kolejki.
  (0=dojazdem nie są w kolejce; 1=dojazdem są dodawane do kolejki razem z wolnymi)
 • VoIP: Taxi: Pusta kolejka: Przy braku taxi w kolejce
  (0=czekaj na taxi w kolejce; 1=dzwoń jednocześnie do taxi wolnych i dojazdem będących poza kolejkami, a następnie jednocześnie do taxi kursem; 2=dzwoń jednocześnie do taxi wolnych i dojazdem będących poza kolejkami)

Zlecenia terminowe na giełdzie

Dodaliśmy nową opcje sterującą wyświetlaniem zleceń terminowych na giełdzie. Zlecenia mogą być widoczne cały czas + podana ilość zleceń zwykłych lub jeśli są zlecenia terminowe to ukrywane są zlecenia zwykłe. Sposób działania wybiera się opcją konfiguracyjną:
Aplikacja Kierowcy: Giełda: Widoczność zleceń terminowych
(0=pokazuj zgodnie z ogólnym limitem pokazywanych zleceń; 1=zawsze pokazuje wszystkie terminowe a pozostałe z limitem; 2=jeśli są terminowe, ukrywaj inne i zawsze pokazuj wszystkie terminowe)

Komunikat o braku taxi w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców

Nowa opcja pozwala na odtworzenie komunikatu o zajętości wszystkich taxi i rozłączenie:
VoIP: Taxi: Pusta kolejka: Przy braku taxi w korporacji (0=klient czeka na wolne taxi; 1=system dzwoni na podane numery telefonów; 2=system odtwarza komunikat o braku taxi i kończy połączenie z pasażerem)

Standardowy komunikat (można przesłać własny plik dźwiękowy):

Poprawki

 • Lepsze rozpoznawanie adresów miejscowości bez ulic.
 • Lepsze wykrywanie rozłączenia klienta przy bezpośrednim połączeniu z kierowcą.
 • Wymuszenie pozostawienie taxi w zleceniu do momentu jego całkowitego zakończenia (klient wysiadł):
  • Uniemożliwienie dyspozytorką blokady taxi jadącej po klienta lub z klientem po otrzymaniu zlecenia z systemu.
  • Niezależnie od minionego czasu po utracie połączenia taxi pozostanie w zleceniu lub w stanie kursem zaraz po zleceniu.

Wersja 22.47.04

Poprawka stanu taxi po minie.

Wersja 22.47.03

Poprawka wysyłki kuponu do pasażera.

Wersja 22.47.02

Opóźnienie wysyłki SMS

Dodaliśmy nową opcję konfiguracyjną opóźniającą wysyłkę SMS z informacją o wybranej do zlecenia taxi. Zmniejszy to ilość wysyłanych SMSów, gdy taksówkarze przekazują sobie zlecenia.

Nowa opcja konfiguracyjna:
Zlecenie: SMS: Taxi przyjęło zlecenie: Opóźnienie wysłania SMSa, aby dać czas kierowcy na przekazanie po odebraniu rozmowy

Wysyłka SMS dla zleceń pozostających na giełdzie (bez przydzielonej taxi)

Dodaliśmy nowe opcje konfiguracyjne pozwalające na wysyłkę SMSów do pasażerów oczekujących na taxi. Pozwoli to upewnić klienta o tym, że korporacja nie zapomniała o zamówieniu i uchroni korporację taxi przed odbieraniem telefonów niecierpliwych klientów.

Nowe opcje konfiguracyjne:

 • Zlecenie: Giełda: SMS do klienta: Treść wiadomości SMS wysyłanej do klienta, gdy zlecenie długo pozostaje na giełdzie
 • Zlecenie: Giełda: SMS do klienta: Czas po jakim zlecenie pozostawione na giełdzie spowoduje wysłanie SMS do klienta

Poprawka opcji ustawiania na pierwszej pozycji po przekazaniu

Poprawiliśmy opcję ustawiającą pozycję i stan taxi po przekazaniu, tak aby nie miała wpływu na kierowców odbierających bezpośrednio zlecenie. Kierowca po rozmowie z klientem zawsze może przekazać zlecenie i wrócić na pierwszą pozycję w kolejce, natomiast kolejni przekazujący kierowcy są już ustawiani zgodnie z opcją konfiguracyjną:
Zlecenia: Przekazanie zlecenia powoduje:
(0=przejście taxi w stan wolny; 1=przejście taxi w stan zajęty; 2=przejście taxi w stan wolny z ustawieniem na pierwszej pozycji w strefie)

Wersja 22.47.01

Zmiany administracyjne.

Wersja 22.47.00 (testowa)

Poprawki w anulowaniu zlecenia.

Wersja 22.46.03 (testowa)

 • SMS o anulowaniu zlecenia, nie jest wysyłany gdy zlecenie zostało anulowane na skutek zmiany w zlecenie terminowe w Aplikacji Kierowcy.
 • Dla Aplikacji Kierowcy: udostępnienie uwag do zlecenia z celem, gdy w stanie kursem.
 • Dla Mobilnego Dyspozytora: udostępnienie nazwy klienta na listach zleceń
 • Poprawki wykrywania końca kursu do wyliczenia ceny drogomierzem.

Wersja 22.46.02

Poprawki wyszukiwania adresów na mapie.

Wersja 22.46.01

Wysyłka SMS po przekierowaniu

Po odebraniu połączenia przekierowanego z systemu, możliwa jest wysyłka SMS z linkiem do Mobilnego Dyspozytora (tak jak jest to w przypadku pustej kolejki w dzwonieniu bezpośrednim do taxi).

Nowe/zmienione opcje konfiguracyjne:

 • VoIP: Zawsze przekieruj: Wszystkie rozmowy są przekierowywane na podany numer telefonu niezależnie od innych ustawień dzwonienia.
 • VoIP: Zawsze przekieruj: Wyślij SMS z numerem telefonu pasażera na numer telefonu, który odebrał przekierowaną rozmowę.

Wersja 22.46.00

Głosowe podawanie adresów zlecenia w Aplikacji Kierowcy

Serwer obsługuje nowy mechanizm głosowego podawania adresów w zleceniach na Aplikacji Kierowcy.

Wymaga Aplikacji Kierowcy w wersji 22.46.00

Opcja sterowania nagrywaniem rozmów

Nagrywanie rozmów odbywających się poprzez wbudowaną centralę VoIP jest sterowane teraz opcją konfiguracyjną. Powala to korporacji taxi na samodzielne jej włączanie i wyłączanie w dowolnym czasie.

Ignorowanie kierowcy w dzwonieniu bezpośrednim

Obsługa możliwości oznaczenia kierowcy jako nie odbierającego telefonów przy dzwonieniu bezpośrednim do kierowców. Kierowca nadal będąc w zleceniu może komunikować się z pasażerem rozmawiając poprzez centralę VoIP, odbierać zlecenia przekazane (z podanym adresem) oraz zgłaszać się do zleceń z giełdy.

Wersja 22.45.05

 • Poprawka wyznaczania ceny zlecenia terminowego poprzez Mobilnego Dyspozytora

Wersja 22.45.04

 • Poprawka w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców w stanie kursem.
 • Poprawka na przypadki zawieszenia konta API przez Google (np. z powodu braku płatności), gdy jest ono używane w wyznaczaniu ceny kursu.

Wersja 22.45.03

Drobne poprawki.

Wersja 22.45.02

Drobne poprawki.

Wersja 22.45.01

Nowe wewnętrzne interfejsy API.

Wersja 22.45.00

Obsługa SMS na numery międzynarodowe

Rozbudowaliśmy moduł wysyłki SMS o rozpoznawanie numerów międzynarodowych. Dzięki temu można w systemie określić z jakich krajów numery telefonów są obsługiwane. Na obsługiwane numery telefonów system będzie wysyłał wiadomości SMS tak jak do tej pory robił to dla polskich komórek. Umożliwi to pasażerom z numerami zagranicznymi zalogowanie się oraz zamawianie poprzez Aplikację Pasażera.

Opcje konfiguracyjne:

 • Telefonia: Kod kraju dla numerów telefonów zapisanych w notacji krajowej (bez 00 lub + na początku)

 • Telefonia: Lista kodów krajów, do których wysyłamy wiadomości SMS

Po aktualizacja, do momentu zmiany opcji konfiguracyjnych, system nadal będzie wysyłał SMS tylko dla numerów polskich.

Nowy sposób uruchamiania SMSBota

Ułatwiliśmy instalację SMSBota. W nowej wersji, aby powiązać telefon z zainstalowanym SMSBot, wystarczy, po uruchomieniu aplikacji, podać kod korporacji oraz hasło powiązania SMSBota. Po prawidłowym powiązaniu bot będzie od razu gotowy do pracy.

Poprzednie wersje SMSBota, będą nadal działać prawidłowo i nie wymagają aktualizacji.

Wersja 22.44.11

 • Kolejna wersja eksperymentalnej metody wyznaczania współrzędnych GPS na podstawie adresów.

Wersja 22.44.10

 • Nowa eksperymentalna metoda wyznaczania współrzędnych GPS na podstawie adresów.

Wersja 22.44.09

 • poprawka w logowaniu kierowcą, nie przypisanym do taxi

Wersja 22.44.08 (testowa)

 • poprawka raportów dla kursów z podanym celem i ceną

Wersja 22.44.07 (testowa)

 • w dzwonieniu bezpośrednim do taxi z obsługą stref poprawiliśmy mechanizm dzwonienia do kolejnych taxi, przy większej ilości oczekujących na linii klientów

Wersja 22.44.06 (testowa)

 • w przypadku ukrycia strefy wirtualnej (*) nie logujemy zmian w strefie w Przebiegu pracy taxi

Wersja 22.44.05 (testowa)

 • poprawka przypadku ręcznego podania czasu dojazdu do klienta w Programie Dyspozytor

Wersja 22.44.04 (testowa)

 • lepsza obsługa wyjątków podczas wyznaczania trasy dojazdu do klienta

Wersja 22.44.03 (testowa)

SMS podjazdu z ceną

W zleceniach z ceną można w SMS podać cenę przejazdu.

Dodane lub zmienione opcje konfiguracyjne:

 • Zlecenie: SMS: Treść wiadomości SMS wysyłanej automatycznie przy podjeździe po klienta

 • Zlecenie: SMS: Treść szablonu %%zcena%% w wiadomości SMS, gdy zlecenia z podanym celem i ceną

Automatyczne przyznawanie rabatów

Gdy korporacja stosuje rabaty dla stałych klientów, system może przypisać rabaty automatycznie po zrealizowaniu określonej ilości kursów w podanej ilości dni. Rabat przypisany jest do numeru telefonu.

Dodane opcje konfiguracyjne:

 • Klient: Automatyczny rabat: Ilość dni, w których klient musi wykonać zlecenia, aby otrzymać stały rabat

 • Klient: Automatyczny rabat: Ilość wykonanych zleceń, po których klient otrzyma stały rabat

 • Klient: Automatyczny rabat: Opis stałego rabatu przydzielanego klientowi za wykonanie określonej ilości zleceń przez podaną ilość dni

Poprawki

 • poprawka informacji o zleceniu przy wysyłaniu zlecenia z celem i ceną przez Program Dyspozytor (wyświetlania ceny oraz trasy)

Wersja 22.44.02

 • umożliwienie prowadzenia do celu w zleceniach z ceną na Aplikacji Kierowcy

 • poprawka przesyłania informacji o celu do Aplikacji Kierowcy, gdy kursem ze zleceniem z ceną i wystąpi rezerwacja do kolejnego zlecenia

Wymaga Aplikacji kierowcy w wersji 22.44.00 lub wyższej.

Wersja 22.44.01 (testowa)

Poprawki

 • poprawka przeładowania taxi po edycji w panelu administracyjnym

 • poprawka nie wyznaczania taxi do zlecenia, gdy są w trakcie rozmowy

 • poprawka ustawiania na pozycji 1 w strefie po anulowaniu/terminówce w dzwonieniu do kierowców (w trybie pracy z wieloma strefami)

Wersja 22.44.00 (testowa)

Obsługa zleceń abonamentowych

Dodaliśmy do systemu zlecenia abonamentowe. Z każdego takiego zlecenia zostanie dzień wcześniej stworzone zlecenie terminowe, które będzie obsługiwane przez kierowców.

Aktualnie zlecenia abonamentowe można wpisywać do systemu wyłącznie poprzez Mobilnego Dyspozytora.

Przed wysłaniem pierwszego zlecenia abonamentowego należy zaktualizować Program Dyspozytor do wersji 22.44.00 lub wyższej

Wersja 21.43.02 (testowa)

Poprawki

 • poprawka aktywacji przycisku MINA w pracy z Dyspozytorem

 • ulepszenia dzwonienia bezpośrednio do kierowców z obsługą wielu stref

 • w Programie Dyspozytor ilość klientów oczekujących uwzględnia również dzwonienie bezpośrednie do kierowców z obsługą stref

Zmiany opisów opcji konfiguracyjnych

Aby ułatwić odnalezienie opcji konfiguracyjnych ujednoliciliśmy ich nazewnictwo, aby powiązane opcje pokazywały się na liście obok siebie. Ukryliśmy również opcje, których nie należy już stosować.

Wersja 21.43.01 (testowa)

Poprawka taxi w strefach

Gdy w strefach pokazywane są wszystkie taksówki, to również w strefie wirtualnej „*”, pokazujemy listę taxi poza kolejką.

Wersja 21.43.00 (testowa)

Dodana wirtualna strefa ze wszystkimi taxi

Nowa wirtualna strefa „*” obejmująca wszystkie taxi gotowe do przyjęcia zlecenia. Kolejkę taxi w tej strefie można wykorzystać przy dzwonieniu bezpośrednim do kierowców.

Widoczność kolejki wirtualnej strefy na Aplikacji Kierowcy określa się opcją konfiguracyjną: Aplikacja Kierowcy: Strefy: Pokazuj wirtualną strefę „*” (0=wyłączone; 1=włączone)

Wymaga Aplikacji kierowcy w wersji 21.43.00 lub wyższej.

Dodana nowa wersja modułu dzwonienia bezpośrednio do kierowców

Nowa wersja modułu dzwonienia bezpośrednio do kierowców pozwala na wskazanie listy stref, do których kolejno zadzwoni system. Mogą to być strefy geograficzne lub nowa strefa wirtualna „*”.

Opcje:

 • VoIP: Taxi: Dzwoń bezpośrednio do taxi zamiast na dyspozytornię. Przed uruchomieniem skontaktuj się z BOK! (0=wyłączone; 1=włączone na stałe; 2=włączone dla aktywnych zleceń, 3=włączone z obsługą listy stref)

 • VoIP: Taxi: Lista stref, do których zadzwoni kolejno system przy dzwonieniu bezpośrednim do taxi (puste lub lista nazw stref oddzielona „;”)

Pozwala to na ustalenie ważności stref lub pracę na jednej wirtualnej strefie do obsługi połączeń telefonicznych z klientem, a następnie wykorzystania stref geograficznych dla zleceń z podanym adresem odbioru klienta (również tych przekazanych).

Wersja ta zawiera też wiele usprawnień związanych z wykrywaniem zmiany stanu w momencie, gdy system rozpoczął już połączenie z kierowcą.

Dodana opcja konfigurująca przycisk ZADZWOŃ w Aplikacji Kierowcy

Nowa opcja pozwala na określenie czy po naciśnięciu przycisku ZADZWOŃ system wysyła powiadomienie do dyspozytorów czy wybiera numer telefonu klienta bądź korporacji w celu anonimowego kontaktu z klientem.

Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Działanie przycisku „ZADZWOŃ” w zleceniu (0=ignoruj/zablokuj korzystanie z przycisku; 1=powiadamiaj dyspozytorki; 2=zadzwoń do klienta)

Wymaga Aplikacji kierowcy w wersji 21.43.00 lub wyższej.

Wersja 21.42.08

Uwzględnienie najnowszych wymagań publikacji w Google Play

Google wymaga dostępu demo do Aplikacji Pasażera, przed publikacją. Poprawka dodaje specjalne konto, którym mogą zalogować się recenzenci, aby ocenić aplikację.

Wersja 21.42.07

Poprawki

 • poprawka wysyłanego w SMS numeru telefonu po odebraniu rozmowy z pustej kolejki

 • poprawka obsługi stref czasowych w integracji API z Booking.com

Wersja 21.42.06

Opcja wysyłka SMS na numery telefonów odbierających nadmiarowe zlecenia

Nowa opcja konfiguracyjna sterująca wysyłką wiadomości SMS, po odebraniu rozmowy z pasażerem, na numery podane jako zapasowe, gdy brak taxi mogących odebrać połączenie.

VoIP: Taxi: Pusta kolejka: Wyślij SMS z numerem telefonu pasażera na numer telefonu, który odebrał rozmowę (0=wyłączone, 1=włączone)

UWAGA: Tak odebrane połączenie nie tworzy wpisu w rejestrze Lax Uber. Jeśli zlecenie przyjmuje bezpośrednio kierowca to powinien wpisać zlecenie do Mobilnego Dyspozytora lub poprzez długie przytrzymanie przycisku KURS nadać sobie zlecenie i wpisać numer telefonu klienta.

Poprawki

 • poprawka niedostępności zleceń na giełdzie w zależności od cech zlecenia i taksówki

 • poprawka resetowania czasu gotowości do przyjęcia zlecenia, po zrealizowanym kursie

Wersja 21.42.05

Poprawka wyświetlania taxi w zleceniach zakończonych

W Mobilnym Dyspozytorze wyświetlamy listę taxi nie tylko w zleceniach w trakcie, ale również w zleceniach zakończonych.

Poprawka komunikatów w Aplikacji Pasażera

Poprawiliśmy raportowanie błędu zgłaszanego przez serwer, dzięki czemu w Aplikacji Pasażera pojawią się szczegółowe komunikaty błędów (np. gdy klient poda zbyt wczesny czas zlecenia terminowego).

Wersja 21.42.04 (testowa)

Opcja widoczności zleceń na giełdzie

Nowa opcja konfiguracyjna sterująca widocznością zleceń na giełdzie zależnie od strefy w jakiej znajduje się taxi:

Aplikacja Kierowcy: Giełda: Ogranicz widoczność zleceń na giełdzie do taxi w strefie: (0=wyłączone; 1=dowolnego rodzaju strefie; 2=miejskiej strefie)

Opcja wysyłania pozamiejskich do wybranej strefy

Nowa opcja konfiguracyjna pozwalająca na wymuszenie wysyłania zleceń pozamiejskich do wyznaczonej strefy:

Zlecenie: Lista stref, do których kierowane są zlecenia pozamiejskie (puste lub lista stref oddzielona „;”)

Wersja 21.42.03 (testowa)

Poprawki

Drobne poprawki na zgłoszenia otrzymane w trakcie testów.

Wersja 21.42.02 (testowa)

Poprawki

Drobne poprawki na zgłoszenia otrzymane w trakcie testów.

Wersja 21.42.01 (testowa)

Możliwość określenia warunku ustawienia na pierwszej pozycji po zleceniu

Od teraz zamiast tylko dla zleceń darmowych i promocyjnych możliwe jest również ustawienie po zleceniu na pierwszej pozycji w strefie dla zleceń bezgotówkowych oraz fakturowanych.

O tym po jakich zleceniach ustawia system na pierwszej pozycji decyduje nowa opcja konfiguracyjna:

Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Zmiana stanu z kursem w zleceniu wymusi ustawienie na pierwszej pozycji: (0=wyłączone; 15=włączone dla zleceń: promocyjne, darmowe. bezgotówka, faktura 1=włączone dla zleceń: promocyjne; 2=włączone dla zleceń: darmowe; 4=włączone dla zleceń: bezgotówka; 8=włączone dla zleceń: faktura; dowolna kombinacja, np. 1+2+4=7, więc 7=włączone dla zleceń: promocyjne, darmowe. bezgotówka)

Obsługa grup taxi w konfiguracji cen

Możliwe jest edytowanie cen w poszczególnych taryfach dla każdej grupy taxi osobno.

Wersja 21.42.00 (testowa)

Możliwość samodzielnego stworzenia zlecenia z Aplikacji Kierowcy i szacowania ceny

Opcja przeznaczona dla korporacji, które chcą, aby kierowcy tworzyli zlecenia w systemie, również dla zleceń ze słupka. Pozwala na wyliczenie ceny przed kursem, poprzez podanie adresu odbioru i celu.

Wymaga Aplikacji kierowcy w wersji 21.42.00 lub wyższej.

Możliwość zmiany numeru telefonu klienta z Aplikacji Kierowcy

Kierowca może edytować telefon klienta co pozwala na oznaczenie promocji, bezgotówki i innych dodatków w zleceniach ze słupka.

Wymaga Aplikacji kierowcy w wersji 21.42.00 lub wyższej.

Poprawka wykluczenia taxi ze zleceń na giełdzie

Taksówka nie może już samodzielnie zgłosić się do zlecenia na giełdzie, gdy zlecenie jest od klienta, dla którego jest wykluczona.

Wersja 21.41.03

Poprawka tworzenia zleceń terminowych z Aplikacji Kierowcy

Poprawka na przepisanie numeru telefonu klienta w zleceniu terminowym utworzonym przez Aplikację Kierowcy.

Wersja 21.41.02

Poprawka obsługi zleceń

Poprawka na przypadek wytypowania do zlecenia z giełdy, podczas rozmowy kierowcy z pasażerem.

Wersja 21.41.01

Raportowanie pozycji oczekujących w kolejce połączeń

W przypadku pracy z Programem Dyspozytor, dodaliśmy możliwość uruchomienia, w połączeniach przychodzących, automatycznych zapowiedzi z informacją o pozycji klienta w kolejce oczekujących na połączenie z dyspozytorem.

Aby uruchomić raportowanie pozycji prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z BOK.

Poprawki interfejsów API

Zmiany w certyfikatach używanych do komunikacji wewnątrz systemu.

Wersja 21.41.00

Integracja z API Boooking.com

Automatyczne przyjmowanie kursów zleconych ze strony Booking.com poprzez integrację API.

Wymaga indywidualnej umowy z Booking.com.

Poprawka możliwości zgłoszenia miny

Poprawka przypadku, gdy czas oczekiwania do możliwości wciśnięcia miny został wyłączony.

Wersja 21.40.05

Obsługa opcji wymuszenia ustawienia opcji dłuższego dojazdu

Nowa opcja: Taxi: Wymuszenie opcji dłuższych dojazdów (0=zgodny z ustawieniem taxi; 1=wszystkie taxi z wyłączonymi dłuższymi dojazdami; 2=wszystkie taxi z włączonymi dłuższymi dojazdami)

Obsługa opcji dzwonienia na dowolne numery, gdy brak kierowców do odebrania rozmowy z klientem

Nowa opcja: VoIP: Taxi: Lista telefonów, na które zadzwoni system, gdy brak taxi w kolejce oraz poza nią (puste lub lista telefonów oddzielona „;”)

Wersja 21.40.04

Obsługa opcji blokady za odrzucenie zlecenia terminowego

Dodane/zmienione opcje:

 • Zlecenie: Taxi: Długość blokady za odrzucenie zlecenia terminowego/wyliczonego (0=zgodny ze zwykłą blokadą)

 • Zlecenie: Taxi: Długość blokady za odrzucenie zlecenia (0=bez blokady)

Wersja 21.40.03

Obsługa opcji powiadomienia SMS przy przyjęciu zleceni terminowego

Gdy podamy listę numerów telefonów komórkowych to system wyśle na nie powiadomienia, o nowych zleceniach terminowych.

Zlecenie: Terminowe: Lista telefonów komórkowych, do wysłania powiadomienia SMS o wpisaniu nowego zlecenia terminowego (puste lub lista telefonów oddzielona „;”)

Obsługa opcji pokazywania taxi z klientem z poprzedniego zlecenia w Programie Dyspozytor

W Programie Dyspozytor, taxi w zleceniu (jasno niebieskie tło) mogą mieć czerwony kolor tekstu, gdy przyjęły zlecenie będąc kursem i wciąż jadą z klientem z poprzedniego zlecenia.

Wymaga Programu Dyspozytor w wersji 21.40.00

Wersja 21.40.02

Obsługa opcji pokazywania terminu zlecenia w Aplikacji Kierowcy

Nowe możliwości opcji konfiguracyjnych:

Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Rodzaj informacji o zleceniu widoczny przy pytaniu o jego przyjęcie (0=brak dodatkowych informacji, 1=strefa, 2=strefa+adres, 10=godzina terminowego, 11=godzina terminowego+strefa, 12=godzina terminowego+strefa+adres)

Aplikacja Kierowcy: Zlecenie: Kursem: Rodzaj informacji o zleceniu widoczny przy pytaniu o jego przyjęcie w stanie kursem (0=taka sama jak w pozostałych stanach, 1=strefa, 2=strefa+adres, 10=godzina terminowego, 11=godzina terminowego+strefa, 12=godzina terminowego+strefa+adres)

Obsługa większej ilości dodatków w zmianie zlecenia w Aplikacji Kierowcy

Jeśli klient jest uprawniony do tego to zlecenie można oznaczyć jako:

 • Promocyjne

 • Bezgotówkowe

 • Fakturowane zbiorczo

Wersja 21.40.01

Poprawki

Drobne poprawki po testach.

Wersja 21.40.00 (testowa)

Opcja edycji zlecenia w Aplikacji Kierowcy

To czy kierowca może zmienić zlecenie sterowane jest opcją konfiguracyjną:

Zlecenie: Taxi: Kierowca może zmieniać/anulować zlecenie: (0=nigdy; 1=zawsze; 2=gdy przyjmie zlecenie telefonicznie

Możliwość zmian obejmuje:

 • Anulowanie zlecenia.

 • Zmianę adresu zlecenia.

 • Konwersję na zlecenie terminowe.

 • Zmianę cech zlecenia, w tym oznaczenie jako darmowe.

Wersja 20.39.01

Poprawka obsługi prezentacji w VoIP

Poprawka dotyczy dostosowania systemu do zmiany polityki prezentacji numerów telefonów w rozmowach wychodzących poprzez konto VoIP.

Wersja 20.39.00

Obsługa archiwizacji taxi i kierowców

Umożliwienie archiwizacji taksówki oraz kierowcy, pozwala korporacji na zawieszenie opłat bez potrzeby usuwania. Dzięki temu, gdy taxi lub kierowca wróci do pracy wystarczy go przywrócić, bez potrzeby ponownego wpisywania danych do systemu.

Obsługa numerów telefonów kierowców w dzwonieniu do pasażerów

W dzwonieniu do pasażera bez znajomości jego numeru telefonu dodaliśmy rozpoznawanie numerów telefonów przypisanych do konta kierowcy.

Wersja 20.38.04

Poprawka przydzielenia zlecenia po rozmowie z pasażerem

Poprawka dotyczy przydzielenia zlecenia taxi, która w trakcie rozmowy z pasażerem zmieniła swój stan.

Wersja 20.38.03

Poprawka obsługi przekierowania

Poprawka w obsłudze stałego przekierowania rozmów na numer telefonu.

Wersja 20.38.02

Obsługa opcji łączenia kierowcy z klientem bez znajomości numeru telefonu

Po uruchomieniu opcji:

VoIP: Kierowca: Gdy jedzie po klienta i zadzwoni na dyspozytornię: (0=łącz rozmowę normalnie; 1=połącz rozmowę bezpośrednio z klientem)

kierowca dzwoniący na dyspozytornię zostanie połączony z pasażerem (taxi musi być w stanie obsługi zlecenia).

Obsługa opcji wysyłki SMS do pasażera przed wyznaczeniem taksówki

Po uzupełnieniu treści wiadomości w opcji:

Zlecenie: SMS: Poszukiwanie taxi do zlecenia: Treść wiadomości SMS wysyłanej do klienta (160 znaków bez polskich liter; pusta=nie wysyłaj) [ %%track_url%% %%rate_url%% ]

zaraz po aktywacji zlecenia (wpisaniu do systemu zlecenia zwykłego lub rozpoczęcia poszukiwania taxi dla zlecenia terminowego) SMS o podanej treści zostanie wysłany do klienta.

Poprawka obsługi wykluczonych taxi

W przypadku dzwonienia bezpośrednio do kierowców brane są pod uwagę ustawienia wykluczonych taxi.

Wersja 20.38.01

Obsługa domyślnego wyprzedzenia w Mobilnym Dyspozytorze

Zlecenia terminowe dodane w Mobilnym Dyspozytorze będą miały czas wyprzedzenia zgodny z domyślnym czasem ustawionym w konfiguracji systemu.

Wersja 20.38.00

Obsługa zmiany preferowanych taxi w zleceniach terminowych

Pozwala na dodanie tej funkcji w Mobilnym Dyspozytorze oraz w Programie Dyspozytor.

Wersja 20.37.01

Opcja wysyłania SMS wewnętrznych dodatkowo zwykłym SMS na telefon komórkowy

Numer telefonu otrzymującego SMS wewnętrzne można podać w opcji:

SMS: SMSy wewnętrzne przesyłane do dyspozytora przekazuj na numer telefonu komórkowego w zwykłej wiadomości SMS

Opcja ta pozwala przekierować wewnętrzne SMSy do Mobilnego Dyspozytora.

Opcja blokady przycisku „ODDZWOŃ”

Jeśli korporacja nie chce obsługiwać przycisku oddzwoń, może wyłączyć pokazywanie powiadomienia w Programie Dyspozytor nową opcją dostępną w Panelu konfiguracyjnym:

Zlecenie: Kierowca: Działanie przycisku „oddzwoń” w zleceniu

Wersja 20.37.00

Sprawdzanie legalności taxi podczas logowania w Aplikacji Kierowcy

Gdy kierowca nie ma wypełnionych wszystkich danych dotyczących legalności lub daty ważności dokumentów już minęły, kierowca nie będzie mógł zalogować się do systemu oraz otrzyma komunikat.

Działaniem sprawdzania legalności steruje opcja konfiguracyjna (domyślnie wyłączona): Licencja: Pozwalaj na pracę tylko taxi/kierowcy z pełnymi danymi licencji, działalności gospodarczej oraz ważną dokumentacją.

Wersja 20.36.02

Poprawka wyznaczania adresów

Poprawka na wyznaczanie adresów w bardzo małych wioskach.

Wersja 20.36.01

Poprawki

Drobne poprawki po testach.

Wersja 20.36.00 (testowa)

Obsługa wysłania SMS do zlecenia w Aplikacji Kierowcy

Na ekranie zlecenia dodaliśmy przycisk, którym kierowca może samodzielnie wysłać SMS (informujący o tym, że czeka już na miejscu).

Treść SMSa oraz to czy kierowcy mogą z niego korzystać, sterowana jest opcją konfiguracyjną: Zlecenie: SMS: Treść wiadomości SMS „na miejscu” wysyłanej z Aplikacji Kierowcy

SMS wysyłany jest poprzez SMSBota, korzystającego z karty SIM/abonamentu korporacji.

Nowa opcja dzwonienia bezpośrednio do kierowców

Istnieje możliwość pracy w nowym trybie odbierania zleceń bezpośrednio przez kierowców, w którym zaraz po zakończeniu rozmowy, taxi przydzielane jest automatycznie zlecenie (bez pytania o przyjęcie). Dzięki temu również w tym trybie możliwe jest wysłanie SMSów (w tym SMSa „na miejscu” zamiast automatycznego podczas podjazdu). Dodatkowo koledzy zmianą pozycji w kolejce (odbierający wypadnie z kolejki) w strefie będą informowani o tym, że zostało odebrane połączenie z klientem.

W przypadku, gdy rozmowa z klientem nie jest zlecaniem, a jedynie zapytaniem, kierowca może nacisnąć „MINA” w zleceniu i zostanie ustawiony na pierwszej pozycji w strefie.

W przypadku, gdy klient ponownie zadzwoni do korporacji, rozmowa zostanie automatycznie przekierowana do kierowcy jadącego po klienta.

UWAGA: Przed przełączeniem na nowy trybu pracy, należy zaktualizować Aplikację Kierowcy u wszystkich Kierowców do wersji 20.36.00

Czy było pomocne?

2 / 0