Aktualizację do najnowszej wersji Aplikacji Kierowcy dostępnej w Twojej korporacji wykonasz ręcznie poprzez przycisk WERSJA na ekranie „3” lub aplikacja sam zapyta o zainstalowanie nowej wersji jeśli korporacja wybierze taki wariant w ustawieniach systemu.

Wersja 24.56.00 (testowa)

 • (eksperymentalne) Dodana opcja umożliwiająca wykrycie uszkodzenia ekranu. Wykrycie sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz ignorowane są dotknięcia zaraz po wykryciu uszkodzenia.
 • Kolejne poprawki dla Android 14.

Wersja 23.51.07 i 24.55.02 (hotfix)

 • Poprawka widoku stref dla Androidów 7 i wcześniejszych dodająca obsługę nowych wersji certyfikatów, które straciły ważność na starszych urządzeniach.
 • Dodane okno informacyjne w przypadku wykrycia filtra ruchu sieciowego. Na przykład, gdy telefon ma uruchomione bezpieczne serfowanie (WebGuard) od T-Mobile.

Wersja 24.55.01

 • Poprawki dla Androida 14.
 • W ustawieniach aplikacji dodaliśmy opcję Wykrywaj linki pozwalającą na wyłączenie mechanizmu wykrywania linków (np. numerów telefonów), który na urządzeniach Samsung z Android 8 powoduje błąd oprogramowania układowego telefonu (pomimo poprawek z wersji 23.48.04).

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 24.55.00 (testowa)

 • Dodana możliwość podawania ilości taxi przy zmianie zlecenia w terminowe.
 • Dodana możliwość odtwarzania nagrań rozmów w Aplikacji Kierowcy.
 • Poprawki dla Androida 14.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.06

 • W ustawieniach aplikacji dodaliśmy opcję Wykrywaj linki pozwalającą na wyłączenie mechanizmu wykrywania linków (np. numerów telefonów), który na urządzeniach Samsung z Android 8 powoduje błąd oprogramowania układowego telefonu (pomimo poprawek z wersji 23.48.04).

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.05

 • Poprawka wykrywania wyłączonej opcji weryfikacji.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.04

 • Przy wyświetlaniu przycisku weryfikacji odtwarzany jest komunikat głosowy.
 • Poprawki w widoku stref/mapy.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.03

 • Dodana opcja wyświetlanie liczby taxi w strefie.
 • Przy tworzeniu zlecenia terminowego domyślny czas pokazuje zawsze aktualny czas.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.02

Raportowanie pozwalające na ustalenie czy kierowca ma uruchomioną usługę ochrony internetu (np. w T-Mobile: https://www.t-mobile.pl/c/uslugi/bezpieczne-surfowanie), która zakłóca pracę aplikacji (widoku stref) na internecie komórkowym operatora.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.01

Dodaliśmy do ekranu stref ciemny motyw z możliwością jego przełączania. Dodatkowo wybrany widok jest zapamiętywany więc, gdy wejdziesz w strefy ponownie zobaczysz ostatnio oglądany widok.

Aplikacja wykrywa niekompatybilne wersje WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.
Zobacz także: Aktualizacja WebView

Wersja 23.51.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023

 • Informowanie kierowcy komunikatem o konieczności weryfikacji zdjęciem twarzy.
 • Umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji robiąc samodzielnie zdjęcie bezpośrednio w aplikacji i automatyczne dostarczenie go do systemu.

Wersja 23.50.00

Na ekranie stref/mapy dodaliśmy możliwość sortowania widoku wszystkich taxi po pozycji w strefie. Widoczne są również taxi, które powinny być na dyżurze, nawet wtedy, gdy nie pracują.

Wersja 23.49.04

Na ekranie stref/mapy dodaliśmy wykrywanie niekompatybilnych wersji WebView i wyświetlenie komunikatu z propozycją aktualizacji. Po naciśnięciu OK, aplikacja otworzy Sklep Google Play na stronie aktualizacji WebView. Wystarczy nacisnąć AKTUALIZUJ, aby rozpocząć aktualizację. Sklep Google Play może wymagać zalogowania kontem Google, przed uruchomieniem aktualizacji.

Wersja 23.49.03

Dodana obsługa nowego centrum certyfikacji, zabezpieczającego komunikację z serwerem.

Wersja 23.49.02 (testowa)

 • Poprawki łączności na bardzo słabej jakości połączeniach internetowych (wpływ wyłączeń 3G).
 • Opcja ukrywania pustych stref na ekranie stref.
 • Przycisk prowadzący do obliczenia ceny ubezpieczenia dla taxi z kodem rabatowym.

Wersja 23.49.01 (testowa)

Nowe opcje w strefach

Dodaliśmy nową ikonę ustawień pozwalająca na powiększenie tekstów, zmianę układu taxi w strefach oraz ikon na mapie. Dodatkowo dotknięcie kolorowego prostokąta taxi (w widoku stref i taxi) automatycznie przechodzi do widoku mapy i przybliża ją bezpośrednio na jej pozycję.

Wersja 23.49.00 (eksperymentalna)

Modyfikacja ilości taxi w zleceniu

Dodaliśmy możliwość modyfikacji ilości taxi w zleceniu. Kierowca może dodać taxi do aktualnego zlecenia lub zduplikować zlecenie (przydatne gdy zlecenie jest dla innego klienta i zamawia recepcja hotelu). Kierowca na ekranie zlecenia widzi ilość zamówionych taxi oraz jakie taxi aktualnie jadą do zlecenia (jeśli więcej niż jedna taxi). Przycisk +/- TAXI znajduje się teraz w miejscu przycisku ANULUJ a przycisk ANULUJ obok przycisku PRZEKAŻ.

Opcja zawieszania odbierania połączeń

Dodaliśmy nową opcję, uruchamianą przez korporację, która domyślnie nie dzwoni do taxi będących kursem, dając kierowcom czas na podjęcie zlecenia z giełdy. Gdy kierowca jest gotowy na odbieranie połączeń, naciska przycisk słuchawki i może już ponownie odbierać połączenia (zielona słuchawka).

Nowa funkcja przycisku STREFY

Pod tym przyciskiem znajduje się nowy ekran stref wraz z mapą oraz listą pracujących taxi. Stary ekran stref nie jest już dostępny. Przytrzymanie dłuższe przycisku nie jest już wymagane.

Poprawki

 • W przypadku wykorzystania nowej wersji mapy, wyszukiwanie adresów bierze pod uwagę aktualne położenie taxi (podpowiedzi z okolicy są premiowane).
 • Aktualizacja bibliotek systemu Android, która wymusiła zmianę komponentu przewijania ekranów.

Wymaga systemu Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.05

 • Poprawka na błąd w wykrywaniu numerów telefonów w tekście uniemożliwiający pracę na telefonach z błędami oprogramowania układowego (kolejne modele i producenci).
 • Usprawnienia taxi w strefach/mapy.

Wymaga systemu Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.04

 • Poprawka na błąd oprogramowania układowego w telefonach Samsung. Błąd w wykrywaniu numerów telefonów w tekście uniemożliwiał pracę.

Wymaga systemu Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.03

 • Poprawka wykrywania w tekście i zmiany na linki numerów telefonów (format międzynarodowy).
 • Poprawka wykrywania operatora komórkowego.

Wymaga systemu Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.02

Komunikat o braku aplikacji do otwarcia Przewodnika po systemie (ikona znaku zapytania), gdy telefon nie ma zainstalowanej przeglądarki stron internetowych.

Wymaga systemu Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.01 (testowa)

Poprawki działania mapy, dodanej pod przyciskiem STREFY (przytrzymaj przycisk dłużej), dla starszych wersji Androida. Mapa działa w telefonach z Android 5 i wyższym. W przypadku telefonów z Android 5 i 6 może być niezbędne zainstalowanie aktualizacji WebView z Google Play. System wyświetli komunikat, po naciśnięciu którego, otworzy się aplikacja Google Play. W Android 7 i wyższych, WebView powinno aktualizować się automatycznie i ręczna aktualizacja nie powinna być potrzebna.

Wersja ta nie jest kompatybilna z systemem Android 4.4. Wymaga Android w wersji 5 lub wyższej.

Wersja 23.48.00 (eksperymentalna)

Pod przyciskiem STREFY (po długim jego przytrzymaniu) dostępny jest nowy widok taxi w strefach oraz mapy taxi, który docelowo zastąpi funkcję przycisku STREFY.

Wersja 22.47.02

Dodaliśmy szybki wybór opcji przekazania zlecenia po podaniu adresu zlecenia głosowo.

Wersja 22.47.01

Obsługa opcji wyświetlania ilości zleceń klienta na ekranie zlecenia.

Wymaga Serwera w wersji 22.47.08

Wersja 22.47.00

Usunięcie logowania starego typu

W przypadku, gdy kierowca do tej pory logował się starą metodą: PIN w połączeniu z IMEI, zamiast użytkownikiem i hasłem kierowcy, wymagane będzie ponowne powiązanie taxi.

Należy zresetować powiązanie i powiązać telefon ponownie z systemem.

Szybszy dostęp do anulowania i przekazania zlecenia

Przy podawaniu adresu i uwag dostępne są od razu opcje anulowania i przekazania zlecenia, tak aby przyjęcie zlecenia zajmowało jak najmniej czasu.

Poprawki dla Androida w wersji 13

 • Obsługa nowych mechanizmów dla uprawnień dotyczących lokalizacji GPS. Pytanie o dokładność lokalizacji oraz o korzystanie z lokalizacji w tle.
 • Obsługa nowego uprawnienia pozwalającego na pokazywanie powiadomień. Bez uprawnień do powiadomienia aplikacja działająca w tle nie jest w stanie wyświetlić ekranu przyjęcia nowego zlecenia oraz wiadomości SMS.
 • Uprawnienia dostępu do pamięci urządzenia nie są już wymagane w nowszych wersjach systemu Android i zostały dla nich usunięte.
 • Wykorzystaliśmy nowe wersje bibliotek systemowych oraz zastosowaliśmy wymagane przez nie poprawki.

Wersja 22.46.03

Poprawki podawania ceny kursu po naciśnięciu przycisku klient w zleceniu otrzymanym w stanie kursem, gdy kierowca zapomni nacisnąć przycisk JADĘ PO KLIENTA.

Wersja 22.46.02

Głosowe podawanie uwag do zlecenia

Po głosowym podaniu adresu i wybraniu z listy, zostaniemy zapytani dodatkowo czy chcemy podać uwagi. Ekran zmiany uwag również obsługuje pisanie głosowe.

Wyświetlanie uwag w zleceniach z celem

Gdy jedziemy kursem na zlecenie z celem, na ekranie zobaczymy oprócz celu i ceny również uwagi do zlecenia. Dodatkowo linki i numery telefonów zawarte w uwagach są automatycznie zmieniane na klikalne elementy, tak aby ułatwić ich wykorzystanie.

Wymaga serwera w wersji 22.46.03

Wersja 22.46.01

Poprawki automatycznego wyświetlania ekranu zlecenia.

Wersja 22.46.00

Automatyczne pokazywanie ekranu zlecenia

W przypadku, gdy zlecenia zostało nadane bez pytania o przyjęcie (np. w dzwonieniu bezpośrednim do kierowców), ekran zlecenia nie pojawiał się automatycznie. W tej wersji niezależnie od metody otrzymania zlecenia, gdy tylko Aplikacja Kierowcy wczyta dane zlecenia, wyświetli się od razu ekran zlecenia.

Głosowe podawanie adresów zlecenia

Dodaliśmy nową metodę wprowadzania adresu zlecenia (odbioru i celu). Po naciśnięciu ZMIEŃ ADRES lub ZMIEŃ CEL pojawia się lista ostatnich adresów na jakie klient zamawiał zlecenia. Jeśli na tej liście nie ma adresu pasującego do aktualnego zlecenia możemy nacisnąć przycisk POWIEDZ i powiedzieć pełny adres zlecenia (np. Koszalin Zwycięstwa 1. Koszalin PKP lub Koszalin Hotel Sport). System postara się odnaleźć pasujące adresy/miejsca używając wewnętrznej bazy POI systemu utworzonej przez korporację taxi oraz danych mapowych i je wyświetli na liście. Po wybraniu adresu z listy wystarczy potwierdzić, aby zapisać adres w zleceniu.

Dodaliśmy również nową domyślnie włączoną opcję w ustawieniach Aplikacji Kierowcy, która pozwala wraz z automatycznym pokazaniem zlecenia wyświetlić od razu ekran wprowadzania adresu dla zleceń otrzymanych po rozmowie z pasażerem, czyli nie posiadających prawidłowego adresu odbioru. Pozwala to na szybkie ustawienie adresu dla zlecenia niezależnie od tego czy kierowca zdecyduje się je realizować czy przekazać dalej.

Wersja 22.45.00

Wyprzedzenie dla zleceń terminowych

Przy podawaniu czasu zlecenia terminowego, można określić wyprzedzenie, czyli na ile minut przed terminem zlecenie powinno się aktywować. Opcja będzie szczególnie przydatna dla zleceń terminowych zamawianych poza miasto, przy których należy uwzględnić czas dojazdu do pasażera.

Poprawka

Poprawka odtwarzania komunikatu anulowania zlecenia, nawet wtedy gdy Aplikacja Kierowcy znajduje się w tle, czyli kierowca ma uruchomioną inna aplikację na pierwszym planie (np. nawigację).

Wersja 22.44.03

Poprawki

 • Poprawka automatycznego przewijania na ekran Info po zmianie stanu (DOJAZD, KURS), w korporacjach nie wymuszających podania strefy.

Wersja 22.44.02

Poprawki

 • Poprawka zmiany strefy podanej w stanie dojazdem.
 • Na ekranie powiązania podczas pierwszego uruchomienia dodaliśmy przycisk wyjścia z aplikacji.

Wersja 22.44.01

Zmiany w ustawieniach

Usunięcie w ustawieniach opcji edycji trybu logowania oraz kodu korporacji taxi.

Wersja 22.44.00

Poprawki

 • Poprawka pokazywania przycisku PRZEWIŃ w zleceniach z podanym celem i ceną.
 • W stanie kursem przy podanym celu, jego naciśnięcie uruchamia prowadź (mapę lub nawigację).

Wersja 21.43.02

Poprawki

 • Poprawka podawania czasu kursem w zleceniach z celem.
 • Likwidacja możliwości zmiany kwoty zlecenia po zakończeniu zlecenia.

Wersja 21.43.01 (testowa)

Poprawki

 • Poprawka liczenia statystyk stref, gdy widoczna jest strefa wirtualna „*”.
 • Poprawka na możliwość zmiany strefy podanej w stanie kursem.

Wersja 21.43.00 (testowa)

Obsługa wirtualnej strefy „*”

Jeżeli zezwala na to opcja konfiguracyjna systemu na ekranie Info pojawi się pozycja taxi w strefie wirtualnej „*”.

Kolejka w wirtualnej strefie „*” może być wykorzystana jako kolejka do dzwonienia bezpośrednio do kierowców. W takim przypadku taxi będzie jednocześnie w strefie geograficznej oraz wirtualnej. W przypadku przetwarzania zlecenia z adresem odbioru, system przydzieli je do taksówki zgodnie z kolejką ze strefy geograficznej. Natomiast w przypadku, gdy system ma połączyć rozmowę telefoniczną pasażera z kierowcą, wykorzysta kolejkę ze strefy wirtualnej „*”.

Obsługa dzwonienia pod przyciskiem ZADZWOŃ

Jeżeli zezwala na to opcja konfiguracyjna systemu, w zleceniu, przycisk ZADZWOŃ wybierze numer pozwalający na połączenie telefoniczne z klientem (anonimizowane połączenie lub bezpośrednie, zależnie od konfiguracji systemu).

Poprawka wykrywania numerów telefonów

W miejscach, gdzie może to być przydatne (informacje do zlecenia, wiadomości info i SMS, pytanie o kolegę) dodaliśmy wykrywanie numerów telefonów, w celu zamiany ich na link. Wystarczy dotknąć oznaczonego numeru, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Wersja 21.42.01

Ekran giełdy zleceń odświeża się automatycznie

W przypadku otwartego ekranu giełdy zleceń, dostępne zlecenia, będą odświeżały się w takim samym tempie jak dane stref na ekranach statystyk stref.

Wersja 21.42.00

Poprawki dla Android 11

Przystosowaliśmy Aplikację Kierowcy do nowego uprawnienia lokalizacji GPS. Od tej wersji aplikacja sprawdzi i zapyta o uprawnienia wykorzystania GPS przy pracy w tle. Nie będzie już wymagane przyznanie tego uprawnienia ręcznie w ustawieniach telefonu.

Nowe opcje zmiany zlecenia

Możliwa jest zmiana numeru telefonu klienta oraz adresu docelowego kursu. Podanie celu wyświetla szacowaną cenę przejazdu. Patrz: Ekran „2” w zleceniu.

Zlecenie przy odebraniu klienta ze słupka

Kierowca może samodzielnie przydzielić sobie zlecenie, poprzez długie przytrzymanie przycisku KURS. Patrz: Ekran „Stan”.

Wersja 21.40.05

Zmian koloru stref

Od tej wersji oprócz koloru zielonego strefy oznaczającego, że znajdują się w niej taxi wolne, pojawia się również kolor niebieski. Kolor niebieski oznacza, że w strefie znajdują się taxi dojazdem i brak jest taxi wolnych.

Wersja 21.40.04

Poprawka w informacji o nowym zleceniu

Poprawka informacji wyświetlanej kierowcy podczas pytania o przyjęcie nowego zlecenia.

Wersja 21.40.03

Przyciemnienie paska tytułowego

Aby zapobiec wypalaniu się ekranów w niektórych modelach telefonów, przyciemniliśmy kolor paska tytułowego.

Ekran diagnostyki lokalizacji (GPS)

W menu (trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu) dodaliśmy możliwość podglądu danych zgłaszanych przez usługi lokalizacji telefonu. Można tam zaobserwować czy telefon zwraca dane lokalizacji z GPS czy tylko z sieci komórkowej (GSM). Widać tam również jak stare są zgłaszane przez telefon dane oraz z jaką dokładnością jest zwracana pozycja.

Poprawka wyświetlania adresu zlecenia

Poprawiliśmy zduplikowaną nazwę miasta w adresie zlecenia.

Wersja 21.40.02

Obsługa opcji pokazywania terminu zlecenia

Gdy opcja zostanie włączona w konfiguracji systemu, to w przypadku otrzymania zlecenia terminowego przed jego przyjęciem będzie widoczny termin zlecenia.

Obsługa większej ilości dodatków w edycji zlecenia

Jeśli klient jest uprawniony do tego to zlecenie można oznaczyć jako:

 • Promocyjne
 • Bezgotówkowe
 • Fakturowane zbiorczo

Wersja 21.40.01

Poprawki

Poprawka wyszukiwania miasta i ulicy w zmianie adresu zlecenia.

Wersja 21.40.00 (testowa)

Możliwość edycji zlecenia

Dostępny jest nowy ekran w ramach obsługi zlecenia. Pozwala on na edycję zlecenia przez kierowcę jeżeli taka edycja została udostępniona w konfiguracji systemu.

Możliwość zmian obejmuje:

 • Anulowanie zlecenia.
 • Zmianę adresu zlecenia.
 • Konwersję na zlecenie terminowe.
 • Zmianę cech zlecenia, w tym oznaczenie jako darmowe.

Wersja 20.37.01

Przycisk „Zdalnej pomocy”

Naciśnięcie przycisku otworzy aplikację zdalnej pomocy w celu udostępnienia podglądu ekranu telefonu. W przypadku braku zainstalowanej aplikacji poprosi o jej instalację.

Zmiana opcji domyślnych

Zaraz po zainstalowaniu po raz pierwszy Aplikacji Kierowcy nie będą już aktywne opcje ustawień:

 • Automatycznego wyłączania sieci bezprzewodowej WiFi.
 • Automatycznego maksymalizowania głośności powiadomień.

Zmiana ikony

Nowa ikona bez podpisu:

Wersja 20.37.00

Przycisk „Pomoc”

Naciśnięcie przycisku otworzy w przeglądarce Przewodnik Kierowcy

Wersja 20.36.02

Wyłączanie wymuszania rozmów głośnomówiących

Opcja ta została wyłączona, aby nie zakłócała korzystania ze słuchawek bezprzewodowych.

Wersja 20.36.01

Przycisk „Zgłoś błąd”

Na większości ekranów dodaliśmy przycisk ułatwiający zgłoszenie błędu wraz z przesłaniem logów Aplikacji Kierowcy.

Poprawki

Udoskonalenia wykrywania braku połączenia internetowego

Wersja 20.36.00

Przycisk wysłania SMS do zlecenia w Aplikacji Kierowcy

Na ekranie zlecenia dodaliśmy przycisk, którym kierowca może samodzielnie wysłać SMS (informujący o tym, że czeka już na miejscu).

Nowa opcja dzwonienia bezpośrednio do kierowców

Istnieje możliwość pracy w nowym trybie odbierania zleceń bezpośrednio przez kierowców, w którym zaraz po zakończeniu rozmowy, taxi przydzielane jest automatycznie zlecenie (bez pytania o przyjęcie). Dzięki temu również w tym trybie możliwe jest wysłanie SMSów (w tym SMSa „na miejscu” zamiast automatycznego podczas podjazdu). Dodatkowo koledzy zmianą pozycji w kolejce (odbierający wypadnie z kolejki) w strefie będą informowani o tym, że zostało odebrane połączenie z klientem.

W przypadku, gdy rozmowa z klientem nie jest zlecaniem, a jedynie zapytaniem, kierowca może nacisnąć „MINA” w zleceniu i zostanie ustawiony na pierwszej pozycji w strefie.

W przypadku, gdy klient ponownie zadzwoni do korporacji, rozmowa zostanie automatycznie przekierowana do kierowcy jadącego po klienta.

Czy było pomocne?

3 / 0