Db YB aK dj pSZ s mE

Do ustawień Aplikacji kierowcy można wejść jeszcze przed logowaniem naciskając koło zębate w prawym górnym rogu (na małych ekranach opcja może zwinąć się w trzy kropki) lub po logowaniu poprzez naciśnięcie przycisku USTAWIENIA na ekranie „3”.

Opis ustawień

Ustawienia dźwięków

Automatycznie reguluj głośność powiadomień

Opcja ta gwarantuje maksymalną głośność powiadomień. Żeby przystosować głośność do potrzeb użytkownika (przyciskami głośności telefonu) należy wyłączyć tą opcję.

Sygnalizacja zmiany pozycji

Po zaznaczeniu, podczas zmiany naszej pozycji w kolejce do zlecenia usłyszymy dźwięk.

Wycisz dźwięk GPS

Po zaznaczeniu, utrata lub przywrócenie pozycji GPS nie będzie sygnalizowane dźwiękiem.

Wycisz dźwięki połączenia

Po zaznaczeniu, dźwięk nawiązania oraz utraty łączności z serwerem systemu taxi będą wyciszone.

Wycisz dźwięki zleceń dostępnych

Po zaznaczeniu, dźwięk oznajmiający oczekiwanie zleceń na giełdzie będzie wyciszony.

Wibruj w powiadomieniach

Zaznacz, aby podczas powiadomień telefon również wibrował. Przydatne dla noszących telefon w kieszeni.

Ustawienia akcji

Automatycznie wyłączaj WiFi

Odznacz, aby móc pracować z włączoną siecią bezprzewodową WiFi. Na przykład, gdy chcesz korzystać z internetu z zewnętrznego routera.

Automatyczne odświeżanie statystyk

Przycisk ten służy do włączenia automatycznego odświeżania statystyk stref (zwiększa zużycie transferu). Opcja ta umożliwia kierowcom automatyczny pogląd wszystkich taxi, które znajdują się w danej strefie. Należy pamiętać, że dane statystyki odświeżane są co ok. 15-ście sekund.

Pokazuj opisy stref

Zaznacz, aby na giełdzie widzieć nie tylko numer strefy zlecenia, ale także jej opis.

Wykrywaj linki

Odznacz, aby telefon nie wykrywał linków w zleceniu (klikalność numerów telefonów).

Jeśli zaraz po odebraniu zlecenia aplikacja zamyka się, może być to błąd oprogramowania układowego telefonu w obsłudze wykrywania linków. Wyłączenie tej opcji pozwoli na pracę w systemie bez wywoływania tego błędu (głównie telefonu Samsung z Android 8).

Pokazuj natychmiast treść SMS

Po zaznaczeniu, pokazuje treść SMSa zaraz po otrzymaniu.

Pokazuj natychmiast treść info

Po zaznaczeniu, treść komunikatu zostanie automatycznie pokazana zaraz po jego otrzymaniu.

Zmiana stanu zmienia ekran

Po zmianie stanu np. z Wolna na Zajęta nastąpi przekierowanie do Ekranu „Info”.

Automatycznie pytaj o adres zlecenia

Po zaznaczeniu, gdy otrzymamy zlecenie bez adresu (np. po rozmowie z pasażerem w dzwonieniu bezpośrednim) i wyświetli się ono na ekranie od razu uruchomi się ekran pozwalający na podanie adresu odbioru pasażera.

Wymaga Aplikacji Kierowcy co najmniej w wersji 22.46.00.

Akcja po naciśnięciu prowadź

Wybieramy z jakiej aplikacji chcemy, korzystać po naciśnięciu przycisku Prowadź w trakcie realizacji zlecenia.

  • Wewnętrzna Mapa – wbudowana mapa oparta o OpenStreetMap pokazująca adres. Działa niezależnie od zainstalowanych na telefonie aplikacji mapowych/nawigacji.
  • Domyślna Androida – uruchamia się domyślna aplikacja mapowa dostępna na telefonie (zazwyczaj Google Maps) lub w przypadku zainstalowania większej ilości aplikacji i nie wybrania domyślnej, pojawi się okno z pytaniem o wybór aplikacji mapowej z listy dostępnych w telefonie.
  • Mapa Google – uruchamia zawsze Google Maps.
  • Nawigacja Google – uruchamia zawsze Nawigację Google.
  • Yanosik – uruchamia zawsze aplikację Yanosik.

Płatność kartą

Wybór aplikacji używanej do realizacji płatności kartą (SumUP).

Ustawienia ekranu

Domyślna orientacja ekranu

Pozwala na wymuszenie pożądanej orientacji ekranu Aplikacji Kierowcy.

Podtrzymuj włączony ekran

Jeśli nosisz telefon w kieszeni, wyłącz tą opcję aby mieć pewność, że ekran zostanie wyłączony.

Domyślny tryb jasności

Tryb, w którym znajduje się terminal zaraz po uruchomieniu.

  • Dzienny (ta sama jasność co przycisk Dzień).
  • Nocny (ta sama jasność co przycisk Noc).

Dzienna jasność ekranu

Jasność ekranu w trybie dziennym (gdzie wartość 0 to ekran najciemniejszy, wartość 99 najjaśniejszy).

Nocna jasność ekranu

Jasność ekranu w trybie nocnym (gdzie wartość 0 to ekran najciemniejszy, wartość 99 najjaśniejszy).

Ustawienia serwera

Kod korporacji taxi

Kod Twojej korporacji taxi. Znajdziesz go również w Panelu Administracyjnym w zakładce SystemPobieranie Aplikacji Kierowcy.

ID powiązania

Identyfikator pozwalający na określenie czy telefon został powiązany z systemem taxi. Widoczny jest na liście Taxi w Panelu Administracyjnym.

W przypadku gdy ID powiązania widoczne na telefonie jest puste lub inne niż na liście w Panelu Administracyjnym, należy zresetować powiązanie i ustawić Aplikację Kierowcy od początku.

Menu ustawień

Panel ustawień posiada własne menu (trzy kropki w prawym górnym rogu), w którym znajdują się dodatkowe opcje.

Zresetuj powiązanie

Opcji tej używamy tylko wtedy, gdy chcemy ponownie powiązać taxi z telefonem, czyli przywrócić aplikację do stanu pierwszego uruchomienia (wyświetlenie ekranu powiązania). Opcja może być przydatna w przypadku, gdy przez pomyłkę przypiszemy dwa telefony do jednego numeru wywoławczego i jeden z nich nie będzie miał już możliwości zalogowania się do systemu.

Po tej operacji będziemy mogli ponownie powiązać telefon z systemem.

Zgłoś błąd

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z Aplikacją Kierowcy poprosimy Cię o wysłanie zgłoszenia błędu, dzięki któremu będziemy w stanie określić jego przyczynę oraz rozwiązanie.

Diagnostyka lokalizacji

Ekran pozwala sprawdzić czy GPS działa prawidłowo.

Patrz: Często tracę GPS lub mam BRAK GPS

Zdalna pomoc

Pozwala na pobranie i instalację oprogramowania zdalnej pracy, dzięki któremu konsultant widząc ekran telefonu, będziemy w stanie udzielić korporacji taxi, pomocy telefonicznej w instalacji i konfiguracji Aplikacji Kierowcy.

Czy było pomocne?

1 / 0