Jeśli jesteś w zleceniu i nie widzisz tego ekranu, zobacz jak wrócić do ekranu zlecenia.

Przycisk: Zmień termin

Przycisk pozwala na zmianę zlecenia w zlecenie terminowe. Po jego naciśnięciu pojawia się ekran na którym ustawiamy datę i godzinę zlecenia. Po zapisaniu zlecenie jest anulowane i tworzone w systemie jest nowe zlecenie terminowe z takimi samymi ustawieniami (adresem, cechami itd.) jak anulowane zlecenie.

Zlecenie musi mieć podany adres, aby możliwa była jego zmiana w zlecenie terminowe.

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: +/- TAXI

Dostępne od wersji 23.49.00.

Przycisk pozwala na zmianę ilości taxi w zleceniu lub duplikację zlecenia (gdy ponownie zamawia recepcja: numer tan sam pasażer inny).

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: Zmień dodatki

Przycisk pozwala na zmianę cech oraz pozostałych dodatków (np. darmowe) w zleceniu.

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: Zmień tel. klienta

Dostępne od wersji 21.42.00.

Przycisk pozwala na zmianę numeru telefonu klienta w zleceniu. Może być pomocny, gdy klient wsiadający ze słupka, chce skorzystać z przejazdu bezgotówkowego, promocyjnego itp..

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: Zmień adres

Przycisk pozwala na zmianę adresu zlecenia.

Adres zlecenia jest wymagany, aby możliwa była zmiana zlecenia w zlecenie terminowe lub przekazanie go dalej (sterowane opcją konfiguracyjną).

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: Zmień cel

Dostępne od wersji 21.42.00.

Przycisk pozwala na zmianę adresu końcowego zlecenia. Po zapisaniu adresu docelowego, kierowca zobaczy również szacowaną cenę przejazdu.

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Czy było pomocne?

1 / 0