Gdy Twój ekran „Stan” ma nieaktywne przyciski i niebieskie tło:

  1. Przesuń palcem po ekranie z lewej do prawej, aby przejść na lewy ekran „Info”:
  2. Jeśli odebrałeś zlecenie zobaczysz przycisk POKAŻ ZLECENIE. Naciśnij go aby powrócić do ekranu zlecenia.
  3. Przejdź na prawy ekran „Klient”, przesuwając palcem po ekranie z prawej do lewej.
  4. Wciśnij przycisk KLIENT lub MINA, aby zakończyć zlecenie.

Czy było pomocne?

1 / 0