Jeśli jesteś w zleceniu i nie widzisz tego ekranu, zobacz jak wrócić do ekranu zlecenia.

Przycisk: Przekaż

Przycisk służy do oddania zlecenia. Po jego naciśnięciu zlecenie wróci do systemu w celu wyboru innej taxi do zlecenia.

W Panelu Administracyjnym w opcjach konfiguracyjnych systemu, można zablokować wykorzystanie tego przycisku (na przykład, gdy korporacja pracuje z dyspozytorkami i to one podejmują decyzję o przekazaniu zlecenia) oraz określić czy taxi przekazujące zlecenie ma zostać przełączone w stan zajęty czy w stan wolny.

Przycisk: Anuluj

Przycisk pozwala na anulowanie zlecenia.

To czy przycisk jest dostępny sterowane jest opcją konfiguracyjną w Panelu Administracyjnym systemu. Przycisk może być udostępniony zarówno w każdym zleceniu jak i wyłącznie w zleceniach odebranych bezpośrednio przez kierowcę.

Przycisk: SMS na miejscu

Wysyła SMS do klienta z informacją, o oczekującym pod adresem taxi.

Treść SMSa oraz dostępność opcji można zmienić w Panelu Administracyjnym korporacji.

Przycisk: Centrala

Patrz Ekran 2.

Przycisk: Zadzwoń

Przycisk może być skonfigurowany na 3 różne sposoby:

  • Powiadamiać dyspozytorkę w Programie Dyspozytor aby skontaktowała się z klientem.
  • Otwierać ekran dzwonienia, który pozwoli kierowcy na rozmowę z klientem, bezpośrednio lub anonimowo za pośrednictwem numeru telefonu dyspozytorni.
  • Bez działania, przycisk zablokowany.

Działanie przycisku konfiguruje się w Panelu Administracyjnym systemu.

Przycisk: Klient

Odbierając klienta i rozpoczynając kurs należy wybrać przycisk KLIENT (opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy jest znana pozycja GPS taksówki). Automatycznie taksówka przełącza się w stan KURSEM i odwozi klienta w podane przez niego miejsce docelowe.

Zależnie od ustawień systemu, kierowca może zostać zapytany o strefę docelową oraz o szacowany czas kursu.

Przycisk: Mina

Po dojechaniu pod podany przez klienta adres i odczekaniu pewnego czasu (w zależności od konfiguracji systemu) uaktywni się przycisk MINA. Przycisk ten pozwala taksówkarzowi na zgłoszeni miny, czyli anulowanie zlecenia z powodu nie obecności klienta.

Czy było pomocne?

1 / 0