W zleceniu: Ekran „Zlecenie”

Jeśli jesteś w zleceniu i nie widzisz tego ekranu, zobacz jak wrócić do ekranu zlecenia.

Elementy obowiązkowe:

  • Czas – za jaki czas klient spodziewa się taksówki. Wartość ujemna oznacza spóźnienie taksówki.
  • Miasto i dokładny adres z jakiego należy odebrać pasażera.

Elementy opcjonalne:

  • Informacje o fakturach zbiorczych, bezgotówkach, promocjach itp..
  • Rabat – każdy klient może posiadać indywidualny rabat, który należy uwzględnić w pobieraniu opłaty za przejazd.
  • Ilość taxi z informacją, które taxi jadą na zlecenie (od wersji 23.49.00).
  • Cechy – specjalne życzenia lub właściwości jakie powinien spełniać samochód taxi lub kierowca.
  • Przyjęte – dokładny czas odebrania zlecenia na dyspozytorni.
  • API – oznacza, iż zlecenie zostało zamówione poprzez którąś z Aplikacji Pasażera lub innych form automatycznego zamawiania z pominięciem rozmowy z dyspozytorką. W takich zleceniach warto wykorzystać Przycisk Prowadź, aby poznać dokładną pozycję oczekującego na odbiór klienta, ponieważ mógł on zamówić przejazd na konkretne współrzędne GPS.
  • Konto – jest to dodatkowa informacja o kliencie zależna od korporacji taxi. W większości przypadków jest to numer karty stałego klienta.
  • Klient – jest to dodatkowa informacja o kliencie pozwalająca na łatwą jego identyfikację.

O tym jakie informacje są pokazywane taksówkarzowi na ekranie zlecenia decydują ustawienia opcji konfiguracyjnych dostępnych w panelu administracyjnym oraz to czy dana informacja występuje. Na przykład Cechy pokazywane są tylko wtedy, gdy klient zażąda co najmniej jednej w zleceniu.

Przesuwając ekran w prawo/lewo (po odebraniu zlecenia) można przejść do kolejnego z dostępnych ekranów.

Czy było pomocne?

3 / 0