Aktualizacje Panelu Administracyjnego wykonywane są automatycznie i nie wymagają żadnych działań po stronie korporacji.

Wersja 24.57.00 (eksperymentalna)

 • Obsługa dopłaty za cechy taxi/usługi dodatkowe oraz za dojazd do strefy pozamiejskiej w szacowaniu ceny w Aplikacji Pasażera.
 • Obsługa nowego interfejsu edycji opcji konfiguracyjnych.
 • Możliwość sterowania konfiguracją Aplikacji Pasażera z Panelu Administracyjnego.
 • Dodanie informacji o wysyłce SMS w logach zlecenia.
 • Nowy interfejs zarządzania grupami taxi.

Wersja 24.56.05

 • Poprawka eksportu stref po usuniecie grup stref.

Wersja 24.56.04 (testowa)

 • Poprawka linków w zakładce Audyt.

Wersja 24.56.03 (testowa)

 • Usunięcie grup stref, które nie są już używane po zmianie działania przycisku STREFY

Wersja 24.56.02 (testowa)

 • Poprawka odświeżania cache

Wersja 24.56.01 (testowa)

 • Poprawka odświeżania cache

Wersja 24.56.00 (testowa)

 • Nowa metoda anonimizacji danych klienta po otrzymaniu zgłoszenia z żądaniem usunięcia konta z Aplikacji Pasażera.
 • Udostępnienie rejestru działań wykonywanych przez dyspozytora na kontach dyspozytorów, kierowców oraz taxi w Panelu Administracyjnym (Dyspozytorzy -> Audyt).

Wersja 24.55.00

 • Dodany raport czasu pracy kierowców.

Poznaj zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 24.54.01 (testowa)

 • Poprawka wysyłania do systemu skanów/zdjęć.
 • Nowy spis połączeń (uproszczony).

Poznaj zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 24.54.00 (testowa)

 • Dodane wyświetlanie nowego rejestru przedsiębiorców z kierowcami (Lex Uber 2023)
 • Dodany nowy mechanizm eksportu danych umożliwiający kompresję oraz eksport wielu plików na raz wraz z zakładką Eksporty z której można pobrać przygotowane w tle archiwa eksportów.
 • Dodana możliwość eksportu nowego rejestru przedsiębiorców z kierowcami wraz z ich skanami dokumentów/zdjęć.
 • Dodana możliwość eksportu rejestru weryfikacji okresowej wraz z wykonanymi zdjęciami.
 • Ulepszenie mechanizmu archiwizacji taxi i kierowcy, aby ponowna archiwizacja tego samego numeru taxi, numeru rejestracyjnego pojazdu lub kierowcy nie powodowała konfliktu w bazie danych.

Poznaj zmiany związane z Lex Uber 2023

Wersja 23.53.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023: Umożliwienie edycji i dodawanie weryfikacji okresowej kierowców dla Lex Uber. Zakładka Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców

Wersja 23.52.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023:

 • Podgląd okresowych zdjęć weryfikacyjnych kierowcy wykonywanych i przesyłanych za pomocą Aplikacji Kierowcy. Zakładka Taxi -> Weryfikacja okresowa kierowców
 • Możliwość dodawania odwzorowania cyfrowego dokumentów kierowcy.

Wersja 23.51.00

Zmiany związane z Lex Uber 2023:

 • Dodanie w kierowcy pola: NIP, rozpoczęcie oraz zakończenie pracy kierowcy, wymaganych ustawą.
 • Obsługa wyświetlania informacji o weryfikacji okresowej i licznika zleceń z nią związanych.
 • Dodany minimalny poziom legalności pomijający pola nie wymagane bezpośrednio przez ustawę.

Wersja 23.50.00 (eksperymentalna)

Możliwość odtwarzania nagrań rozmów jeśli dyspozytor posiada przyznane nowe uprawnienia do odtwarzania.

Wersja 23.49.02

Poprawka wyświetlania zlecenia abonamentowego, gdy nie poda się dni tygodnia.

Wersja 23.49.01 (testowa)

Więcej informacji o przyczynie błędu wysyłki SMS na liście SMSów.

Wersja 23.49.00 (eksperymentalna)

Rozpoczęcie zmiany linków

Od tej wersji, wszystkie aplikacje posiadają nowe linki w nowej domenie. Prosimy zacząć stosować nowe linki, ponieważ w ciągu kilku wersji stare zostaną dezaktywowane. Dotyczy to w szczególności linku mapy taxi (który został zastąpiony mapą w Mobilnym Dyspozytorze oraz Aplikacji Kierowcy) oraz linku do mobilnego dyspozytora. Wszystkie linki są dostępne w zakładce System w Panelu Administracyjnym.

Nowy widok historii zlecenia

W nowym widoku historii zlecenia, można sprawdzić kolejno jakie operacje na zleceniu wykonywali dyspozytorzy oraz kierowcy. Pozwoli to na łatwe ustalenie okoliczności związanych z obsługa zlecenia.

Linki do mapy

W wielu miejscach, w których system zna pozycję GPS na mapie, dodaliśmy ikonę mapy lub link do mapy pozwalający sprawdzić na mapie jego dokładne położenie.

Wersja 23.48.00

 • Obsługa przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o zmianie cech taxi do Programu Dyspozytor, aby odświeżyć widok TAXI FILTR.

Wersja 22.47.02

 • Konta API ukryte na liście dyspozytorów.

Wersja 22.47.01

 • Dodaliśmy w edycji taxi oznaczenie pól wymaganych do rejestru Lex Uber.
 • Poprawiliśmy link do dokumentacji w konfiguracji VoIP.

Wersja 22.47.00

Zmieniliśmy stronę płatności tak, aby zawsze można było podejrzeć szacowaną wysokość kolejnej płatności oraz uzyskać informacje o aktualnie aktywnym abonamencie.

Wersja 22.46.01

Dodana zakładka Pulpitu z podstawowymi informacjami o systemie.

Wersja 22.46.00

 • Możliwość oznaczenia kierowcy jako nie odbierającego telefonów przy dzwonieniu bezpośrednim do kierowców

Wersja 22.45.01

 • Dodaliśmy link do nowego Przewodnika po systemie (właśnie go czytasz 😀), dostępnego bez logowania do systemu.
 • Nowa zakładka Pomoc -> Kontakt z formularzem szybkiego kontaktu oraz wszystkimi pozostałymi opcjami uzyskania pomocy, w tym również z numerem alarmowym do zgłaszania awarii.

Wersja 22.45.00

Nowy sposób uruchamiania SMSBota

Ułatwiliśmy instalację SMSBota. W nowej wersji, aby powiązać telefon z zainstalowanym SMSBot, wystarczy, po uruchomieniu aplikacji, podać kod korporacji oraz hasło powiązania SMSBota. Po prawidłowym powiązaniu bot będzie od razu gotowy do pracy.

Hasło powiązania znajduje się w zakładce System > Pobieranie SMSBota.

Lista powiązanych SMSBotów znajduje się w zakładce System > Powiązane SMSBoty. Lista nie uwzględnia starszych, zainstalowanych tradycyjnie SMSBotów. Poprzednie wersje SMSBota, będą nadal działać prawidłowo i nie wymagają aktualizacji.

Wersja 22.44.02

Poprawki

 • poprawka eksportu CSV listy dyspozytorów

Wersja 22.44.01

Poprawki

 • poprawki filtrowania w liczniku zleceń kierowców, w tym dodanie filtrowania po kierowcach

Wersja 22.44.00 (testowa)

Obsługa zleceń abonamentowych

Panel administracyjny obsługuje wyświetlanie informacji o zleceniach abonamentowych.

Zmiany uprawnień

Ułatwiliśmy delegowanie zarządzania korporacją taxi poprzez:

 • scalenie uprawnienia zarządzania taxi i kierowcami,
 • rozdzielenie uprawnienia przeglądania raportów ilościowych (liczniki zleceń) od raportów kwotowych (rozliczenia pieniężne z kierowcami i klientami).
 • stworzenie nowego uprawnienia zarządzania klientami i firmami,
 • dodanie nowego uprawnienia pozwalającego na przyznanie dowolnemu użytkownikowi (dyspozytorowi) prawa do opłacenia przedłużenia aktywności systemu bezpośrednio w Panelu Administracyjnym (dla księgowych i skarbników).

Podczas aktualizacji uprawnienia zostaną odpowiednio zmigrowane, tak aby użytkownicy mieli nadal dostęp do tych samych danych co przed aktualizacją.

Licznik zleceń kierowców z nowymi filtrami

W Liczniku zleceń kierowców dodaliśmy nowe filtry pozwalające na zebranie statystyk dla poszczególnych rodzajów zleceń, dla wszystkich kierowców jednocześnie.

Zakładka Ceny została zlikwidowana

Opcje dostępne w zakładce Ceny:

 • Taryfy
 • Ceny kursów

zostały przeniesiona do zakładki Taxi.

Wersja 21.43.00 (testowa)

Usunięcie IMEI i pinu w taksówkach

Wycofane opcje logowania zostały usunięte z Panelu Administracyjnego. Wszystkie taksówki powinny logować się poprzez użytkownika i hasło kierowcy.

Taksówki, które nie mają wypełnionego pola „ID powiązania” należy na nowo zainstalować i skonfigurować do pracy z logowaniem danymi kierowcy.

Lista stref z priorytetami

Na liście stref dodaliśmy priorytet strefy, aby ułatwić rozpoznawalność ważności strefy.

W Przebiegu pracy taxi dodana pozycja w strefie „*”

W Przebiegu pracy taxi można sprawdzić pozycję w wirtualnej strefie „*”.

Wersja 21.42.00

Informacje o VoIP w systemie Windows w informacjach konfiguracyjnych konta VoIP

Oprócz konfiguracji dla aplikacji na telefony z Androidem, pojawiła się sekcja informująca jak skonfigurować telefon programowy w Systemie Windows.

Wersja 21.41.02

Zmiany API Tpay.com

Dostosowanie obsługi płatności za system do najnowszej wersji interfejsu API Tpay.com.

Wersja 21.41.01

Poprawki interfejsów API

Zmiany w certyfikatach używanych do komunikacji wewnątrz systemu.

Wersja 21.41.00 (testowa)

Poprawki dla fakturowanych zbiorczo

Dodaliśmy brakujące informacje o fakturowaniu zbiorczym w informacji o zleceniu.

Dodaliśmy kolumnę sumującą zlecenia fakturowane zbiorczo w rozliczeniu kierowców. Gdy zlecenie jest oznaczone na kilka sposobów, to w kwocie podsumowania jest ono ujęte tylko raz. Na przykład: gdy zlecenie jest oznaczone jednocześnie jako fakturowane zbiorczo i bezgotówkowe to w kwocie ogólnej kierowcy zostanie policzone jako jedno zlecenie.

Wersja 21.40.04

Poprawki interfejsów API

Zmiany w certyfikatach używanych do komunikacji wewnątrz systemu.

Wersja 21.40.03

Więcej informacji w spisie połączeń

W spisie połączeń dodaliśmy wyświetlanie informacji pozwalających ustalić, które wiersze dotyczą tego samego połączenia (pola UID i UID powiązania).

Dodaliśmy również numer sekwencji pozwalający na sortowanie wpisów w odpowiedniej kolejności nawet jeśli wystąpiły dokładnie w tej samej sekundzie.

Zmiany te pozwolą na łatwiejsze ustalenie dokładnego przebiegu rozmowy z pasażerem.

Wersja 21.40.02

Poprawka wyświetlania POI

Poprawione wyświetlanie adresów/POI zleceń.

Wersja 21.40.01

Poprawka w integracji Przewodnika po systemie

Poprawki wewnętrzne.

Wersja 21.40.00

Poprawki

Drobne poprawki obsługi najnowszych przeglądarek.

Wersja 20.39.01

Poprawka

Poprawka obsługi plików statycznych.

Wersja 20.39.00

Obsługa archiwizacji taxi i kierowców

Umożliwienie archiwizacji taksówki oraz kierowcy, pozwala korporacji na zawieszenie opłat bez potrzeby usuwania. Dzięki temu, gdy taxi lub kierowca wróci do pracy wystarczy go przywrócić, bez potrzeby ponownego wpisywania danych do systemu.

Wersja 20.38.03

Poprawka obsługi przeglądarek

Poprawki związane ze zmianami w nowych wersjach przeglądarek Safari i Chrome.

Wersja 20.38.02

Poprawka

Wydłużenie czasu oczekiwania na zakończenie usuwania kierowcy/taxi.

Wersja 20.38.01

Poprawka

Drobne poprawki filtrowania ocen kierowców.

Wersja 20.38.00

Nowe opcje filtrowania

 • filtrowanie po taxi, kierowcy i grupach w zleceniach taxi z bardziej szczegółowym eksportem
 • filtrowanie po grupach taxi w zleceniach klientów
 • filtrowanie po taxi, kierowcy i grupach w ocenach taxi
 • filtrowanie po danych klienta w ocenach klientów

Wersja 20.37.03

Poprawka

Ułatwienie wyszukiwania dyżurów w podanym zakresie dat.

Wersja 20.37.02

Poprawka

Poprawka generowania faktur PDF.

Wersja 20.37.01

Poprawka

Poprawka generowania faktur po zmianach w Aplikacji Kierowcy.

Wersja 20.37.00

Link do Aplikacji Pasażera zawsze dostępny

Linki do Aplikacji Pasażera, wersji działającej w przeglądarce oraz wersji w Sklepie Google Play, są już dostępne w Panelu Administracyjnym w zakładce System -> Aplikacja Pasażera. W zakładce tej znajdują się również wygenerowane kody QR dla tych linków, które można wykorzystać w reklamach.

Ulepszenie wyświetlania adresów

Adresy mają teraz podany powiat w informacjach o zleceniu i liście zleceń.

Wersja 20.36.01

Poprawka

Poprawka generowania faktur po zmianach w Aplikacji Kierowcy.

Wersja 20.36.00

Poprawka

Lepszy dostęp do Przewodnika po systemie.

Czy było pomocne?

3 / 0