Przyjmowanie zleceń w trybie pracy BEZ dyspozytorni (telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców) jest opisane tutaj: Przyjmowanie zleceń (praca BEZ dyspozytorek)

ℹ️ Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy GPS oraz internet komórkowy działają prawidłowo.

ℹ️ Aby otrzymać zlecenie przełącz się na stan „WOLNA” lub inny stan, który pozwala na przyjmowanie zleceń. Przeczytaj więcej o stanach taksówki: Ekran „Stan”

👉 Szybkie przyjmowanie zlecenia krok po kroku

 1. Nowe zlecenie jest zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym alarmu samochodowego.
  Aby przyjąć zlecenie naciśnij przycisk PRZYJMIJ.
  ❗Aby odrzucić zlecenie kliknij dwukrotnie przycisk ODRZUĆ. Uwaga! Zapytaj osobę zarządzającą korporacją, czy odrzucenie zlecenia nie spowoduje czasowego zablokowania taksówki.
 2. Po przyjęciu zlecenia ukaże się na ekranie zlecenia adres odbioru pasażera oraz dodatkowe informacje dotyczące zlecenia.
  ℹ️ Korporacja taxi decyduje o tym które dane klienta są widoczne na ekranie zlecenia.
  ℹ️ Cechy taksówki (np. przewóz 6-u osób, płatności kartą) wpisuje do systemu osoba zarządzająca korporacją taxi w Panelu Administracyjnym.
 3. Gdy pasażer wsiądzie do taksówki, należy wcisnąć przycisk KLIENT a następnie podać strefę do której pojedzie taksówka oraz szacowany czas dojazdu.
  ℹ️ W przypadku braku pasażera kierowca może wysłać SMS-a do klienta z informacją o oczekującej taksówce poprzez przycisk SMS NA MIEJSCU.
  ❗Jeżeli pasażer nie pojawi się pod adresem odbioru, wciśnij przycisk MINA.
 4. Jak już pasażer wysiądzie z taksówki wciśnij przycisk WOLNA, aby zasygnalizować gotowość do przyjęcia kolejnego zlecenia.
  ℹ️ Jeżeli taksówka przemieszcza się po mieście między strefami, wciśnij przycisk DOJAZD i podaj do której strefy jedzie taksówka, aby złapać po drodze kolejne zlecenie. Przeczytaj więcej o stanach taksówki: Ekran „Stan”

Czy było pomocne?

8 / 0