Dyspozytorki mogą odbierać rozmowy w komputerowym Programie Dyspozytor na 3 sposoby:

  1. Przez słuchawki z mikrofonem wpięte do komputera. W przypadku odbierania rozmów przy komputerze konfiguracji można dokonać samodzielnie zgodnie z instrukcją uruchomienia odbierania telefonów na komputerze.
  2. Przez biurkowy telefon VoIP. W przypadku odbierania rozmów przez telefon biurkowy VoIP, konfiguracji może dokonać dowolna osoba techniczna lub można się z nami umówić na zdalną konfigurację.
  3. Telefon z systemem Android z zainstalowaną i skonfigurowaną aplikacją VoIP. Instrukcja instalacji oraz kody QR konfiguracji aplikacji znajdują się w Panelu Administracyjnym w zakładce System > Telefony VoIP > ikona „i” w wybranym wierszu.. Zalecamy, aby telefon taki pracował na sieci bezprzewodowej WiFi z internetem stacjonarnym.

Niezależnie od sposobu odbierania rozmów przez dyspozytorki, dane do konfiguracji wewnętrznych telefonów VoIP znajdują się w Panelu Administracyjnym w zakładce System > Telefony VoIP i ukazują się po naciśnięciu ikony „i” z prawej strony listy (dostępne wyłącznie po zalogowaniu użytkownikiem z uprawnieniami do konfiguracji).

Działanie telefonu VoIP można przetestować dzwoniąc na numer *60 pod którym, jeżeli telefon jest skonfigurowany prawidłowo, będzie słychać muzykę.

Powiązanie stanowiska dyspozytorskiego z telefonem wewnętrznym

Gdy mamy już skonfigurowany telefon z numerem wewnętrznym centrali VoIP możemy powiązać go z wybranym stanowiskiem dyspozytorskim (komputerem z zainstalowanym Programem Dyspozytor).

W tym celu należy otworzyć program Dyspozytor na komputerze, na którym ma być konfigurowane stanowisko. Należy się zalogować kontem dyspozytorskim/administracyjnym z uprawnieniami do konfiguracji, a następnie kliknąć na przycisk Konfiguracja Dyspozytora w górnej części ekranu programu Dyspozytor.

W konfiguracji Dyspozytora w polu Numer telefonu należy podać numer telefonu wewnętrznego jaki skonfigurowaliśmy dla danego stanowiska.

Telefon na stanowisku dyspozytorskim dzwoni wyłącznie wtedy, gdy przypisany do niego Program Dyspozytor jest uruchomiony, zalogowany i gotowy do pracy.

W przypadku połączenia przychodzącego centralka zadzwoni kolejnymi aktywnymi stanowiskami dyspozytorskimi. W przypadku, gdy mamy więcej dzwoniących pasażerów niż dyspozytorek czekają oni na linii i są łączeni z pierwszym zwolnionym stanowiskiem dyspozytorskim. Np. gdy mamy 4 oczekujących pasażerów i 3 stanowiska dyspozytorskie, zadzwonią na raz wszystkie 3 stanowiska i każde z nich zostanie połączone z innym pasażerem. Pierwszy dyspozytor, który zakończy rozmowę zostanie połączony z czwartym oczekującym pasażerem.

Zobacz także: Nagrywanie rozmów na centrali VoIP

Czy było pomocne?

1 / 0